Chwilio'r wefan
English
siart bar

Ystadegau rhyddid gwybodaeth

Manylion nifer y ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth (FOI) a dderbyniwyd gennym.

Rydym yn ymgymryd â'r camau canlynol i reoli ceisiadau rhyddid gwybodaeth:

  1. Derbynnir cais rhyddid gwybodaeth
  2. Cofnodir y cais rhyddid gwybodaeth a gosodir dyddiad cau penodol (yn unol â'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth)
  3. Trosglwyddir y cais rhyddid gwybodaeth i'r swyddog rhyddid gwybodaeth perthnasol er mwyn llunio'r ymateb
  4. Bydd y swyddog rhyddid gwybodaeth yn ymateb i'r cais rhyddid gwybodaeth, gan gynnwys yr is-adran berthnasol er mwyn cau'r cais rhyddid gwybodaeth.


Adnoddau Llywodraethu Gwybodaeth

Gweithredir trefn llywodraethu gwybodaeth fel model gwasgaredig yng Nghyngor Abertawe ac nid oes unrhyw swyddi penodol (yn hytrach na chyfrifoldebau a rhwydweithiau a rennir) na chyllideb i ymdrin â cheisiadau rhyddid gwybodaeth, ac eithrio swydd statudol y Swyddog Diogelu Data ar fand cyflog £46,627 - £50,631.

Mae gan bob adran swyddog rhyddid gwybodaeth dynodedig sy'n gyfrifol am gasglu'r data y mae ei angen i ymateb i gais rhyddid gwybodaeth. Mae'r cyfrifoldebau hyn yn ychwanegol i'w cyfrifoldebau o ddydd i ddydd.


Nifer y ceisiadau ac adolygiadau

(cyn 2012, nid oedd data ar gael mewn fformat cofnodadwy)

 2020/212019/202018/192017/182016/172015/162014/15
Number of requests983119514021300124112871186
Nifer y ceisiadau a atebwyd o fewn y terfyn amser*618844970986818830797
Nifer y ceisiadau a atebwyd o fewn 20-40 niwrnod195231322233319302268
Nifer y ceisiadau a atebwyd ar ôl 40 niwrnod96103837594151115
Nifer y ceisiadau y codwyd tâl amdanynt*0000000
Nifer y ceisiadau nas atebwyd74162761046
Nifer yr adolygiadau30383732292626

*yn unol â gofynion Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000

Wedi'i bweru gan GOSS iCM