Chwilio'r wefan
English
laptop

Y porth cynllunio

Y porth cynllunio yw'r man cychwyn i unrhyw un sy'n chwilio am wybodaeth am y system gynllunio yng Nghymru a Lloegr. Mae ar gyfer pawb, o lywodraeth ganolog ac awdurdodau lleol, i gynllunwyr proffesiynol a'r person cyffredin.

Er enghraifft, drwy'r Porth Cynllunio, gallwch: 

  • ddarllen y newyddion diweddaraf am gynllunio
  • cael gwybod a oes angen caniatâd cynllunio arnoch, a sut i gael gafael yn y cynlluniau datblygu, y rheoliadau a'r nodiadau arweiniol sy'n sail i'r gweithdrefnau cyflwyno cais ac apeliadau.
  • cael gwybodaeth am gynllunio yn eich ardal leol

Mae pob adran o'r Porth Cynllunio'n cynnig gwybodaeth am agwedd wahanol ar y system gynllunio. Gallwch bori drwy'r adrannau hyn neu gallwch ddilyn dolenni a fydd yn mynd â chi i dudalennau perthnasol ar y wefan neu i wefannau eraill sy'n cynnwys gwybodaeth berthnasol.
Gallwch hefyd nodi lleoliad penodol yn y Porth Cynllunio. Drwy wneud hyn, gallwch weld gwybodaeth benodol i'ch ardal chi, yn ogystal â dod o hyd i gysylltiadau lleol y gallwch eu defnyddio i gael rhagor o wybodaeth. Gallwch hefyd roi cynnig ar chwilio'r Porth am yr wybodaeth mae ei hangen arnoch.

Gallwch gyrchu gwefan y Porth Cynllunio drwy ddefnyddio'r dolenni isod. Sylwer y bydd y dolenni'n agor mewn ffenestr porwr newydd.

Mae'r Porth CynllunioYn agor mewn ffenest newydd yn rhoi mynediad i amrywiaeth eang o wasanaethau a chyngor ar y system gynllunio.

Mae Adran Arweiniad y Porth CynllunioYn agor mewn ffenest newydd yn rhoi cyflwyniad i'r system gynllunio. Mae'n esbonio sut/pam y dylech wneud cais am ganiatâd cynllunio a llawer mwy.

Adran Cynlluniau Lleol y Porth CynllunioYn agor mewn ffenest newydd - Cynlluniau datblygu yw dogfennau sy'n cael eu llunio gan awdurdodau cynllunio ac maent yn pennu'r canllawiau ar gyfer datblygu lleol. Yn yr adran hon gallwch gael gwybod sut mae cynllun yn effeithio arnoch chi a sut gallwch ddweud eich dweud am gynlluniau'r dyfodol.

Yn Adran Ceisiadau'r Porth CynllunioYn agor mewn ffenest newydd, gallwch wneud cais cynllunio a'i anfon yn electronig at eich awdurdod cynllunio lleol, ynghyd ag unrhyw atodiadau neu gallwch gwblhau'r ffurflenni ar eich cyfrifiadur, eu hargraffu a'u hanfon drwy'r post fel rhan o gais papur traddodiadol.

Adran Apeliadau y PorthYn agor mewn ffenest newydd  - Os ydych yn ceisio am ganiatâd i wneud gwaith i'ch eiddo ac nid yw'ch cais yn cael ei benderfynu o fewn cyfnod penodol, neu os ydych yn anghytuno â phenderfyniad eich cyngor lleol, mae gennych yr hawl i apelio.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM