Chwilio'r wefan
English
paintbrush

Ymweld a Oriel Gelf Glynn Vivian

Visit Glynn Vivian Offsite

Cadwch mewn cysylltiad

Rhestr Bostio

Ymunwch â'r  rhestr bostioYn agor mewn ffenest newydd i dderbyn yr e-newyddion diweddaraf am ein harddangosfeydd, ein casgliadau a'n gweithgareddau dysgu am ddim yn Oriel Gelf Glynn Vivian.


Cadwch mewn cysylltiad

Mae gennym sawl ffordd o gadw mewn cysylltiad â holl newyddion arddangosfeydd, gweithdai a digwyddiadau Oriel Gelf Glynn Vivian.

Twitter
Dilynwch @GlynnVivian ar Twitter

facebook
Dilynwch Glynn Vivian ar Facebook

Instagram
Instagram

Flickr
Flickr

Pinterest
Pinterest

YouTube
Sianel YouTube Glynn Vivian

Vimeo
Sianel Vimeo


Cysylltwch â ni

E-bost: oriel.glynn.vivian@abertawe.gov.uk

Drwy'r post: Oriel Gelf Glynn Vivian, Heol Alexandra, Abertawe SA1 5DZ.

Ffôn: 01792 516900

Oriau agored: Dydd Mawrth - ddydd Sul, 10am - 5pm. Mynediad olaf 4.40pm

Oriel ar gau Dydd Llun (ac eithrio gwyliau banc).


Ein lleoliad

Mae'r Oriel wedi'i leoli ar Heol Alexandra, Abertawe, SA1 5DZ. 


Sut i gyrraedd yma

Pa ffordd bynnag y dewiswch deithio, edrychwn ymlaen at eich croesawu i'r Glynn Vivian - Oriel sydd wedi ei chysylltu'n dda ag isadeiledd trafnidiaeth y Ddinas.

Ar y Trên

Mae'r Oriel o fewn taith gerdded pum munud o Orsaf Drenau Abertawe National Rail Enquiries (03457 484950) nationalrail.co.uk

Ar Goets

Mae gwasanaethau'r National Express yn cyrraedd Gorsaf Fysus y Ddinas (08717818178)

Ar Fws

Traveline Cymru (08712 002233) traveline-cymru.info

Mewn Car

Mae priffordd yr M4 yn dod â chi'n uniongyrchol i Fae Abertawe o'r dwyrain drwy Gyffordd 42 ac o'r gorllewin drwy Gyffordd 45.

Parcio a Theithio

The city centre is served by two Park and Ride sites with Landore dropping off at Swansea Railway Station swansea.gov.uk/landore

Parcio Ceir

Mae'r meysydd parcio agosaf yn y Stryd Fawr (drws nesaf i'r Orsaf Drenau) Sat Nav SA1 1NS sy'n daith lai na phum munud ar droed a Maes Parcio Stryd y Berllan (NCP) Sat Nav SA1 5AS sy'n daith lai na 3 munud ar droed

Aros yma

Ewch i dewchifaeabertawe.comam westai sy'n agos i'r Glynn Vivian


 

Hygyrchedd

Mae Glynn Vivian ar gael i bawb ac rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM