Chwilio'r wefan
English

Ymgynghorwyr cydymffurfio cyfleusterau

Mae ein hymgynghorwyr cyfleusterau darparu siop un stop ar gyfer eich holl anghenion cydymffurfiaeth safle.

Gyda gwybodaeth a phrofiad yn y sectorau cyhoeddus a phreifat sy'n cynnwys gofal cymdeithasol, addysg, adeiladau cyhoeddus, swyddfeydd a thai cymdeithasol, gallwn ni ddiwallu holl ofynion cydymffurfio eich safle, gan gynnwys: 

  • Rheoli cyfleusterau 
  • Atal risgiau cydymffurfio
  • Hyfforddi rheolwyr safleoedd
  • Rheoli tân a risgiau
  • Dylunio adeiladau, caffael a gweinyddu contractau
  • Dylunio tirweddau a chynnal a chadw tiroedd
  • Hyfforddiant iechyd a diogelwch
  • Diogelwch bwyd
  • Diogelwch
  • Adeiladu, dylunio a rheoli 2015

Mae Dinas a Sir Abertawe yn berchen ar bortffolio eiddo sydd â'r mwyaf a'r mwyaf amrywiol yng Nghymru. 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM