Chwilio'r wefan
English
books with pencil and paper

Gwasanaeth ymchwil llyfrgell

Rydym yn cynnig gwasanaeth ymchwilio ar gyfer y rheiny na all ddod yn bersonol i Lyfrgell Ganolog Abertawe.

Os hoffech ddefnyddio'r gwasanaeth hwn, gallwch wneud hynny drwy gwblhau'r ffurflen isod. Rhaid talu am yr ymchwil ar yr un pryd. Ymdrinnir â'r holl geisiadau ymchwil yn ôl y drefn rydym yn eu derbyn. Ymdrechwn i ymdrin â phob cais o fewn 10 niwrnod gwaith o'i dderbyn.

Cyn cyflwyno cais

Oes gennym yr wybodaeth y mae ei hangen arnoch, neu a allwn ni gael gafael ar yr wybodaeth honno? Gallwn wirio adnoddau a gedwir yn y llyfrgell neu sydd ar gael yn gyhoeddus ar-lein yn unig. E-bostiwch llinelllyfrgelloedd@abertawe.gov.uk a byddwn yn dweud a oes modd i ni eich helpu gyda'ch ymholiad.

Sut i gyflwyno cais

Report online welsh button
Cyflwyno cais am ymchwiliad llyfrgell
Unwaith y byddwch wedi gwirio gyda ni, gallwch gwblhau'r ffurflen isod a thalu ar gyfer y gwaith ymchwil. Byddwch yn syml ac yn benodol yn eich cais. Os oes angen mwy nag un darn o wybodaeth arnoch, gadewch i ni wybod p'un sydd bwysicaf er mwyn i ni sicrhau ein bod ni'n gwneud y gwaith ymchwil hwnnw yn ystod yr amser rydych yn talu amdano.

Tâl

I unigolion preifat, codir tâl o £30 yr awr am y gwasanaeth hwn (£15 am ymchwiliad byr o hanner awr) sy'n cynnwys pris postio ac unrhyw lungopïau neu argraffiadau perthnasol. Rhaid talu wrth wneud cais am yr ymchwil. Os na fydd canlyniadau i'ch ymchwiliad, ni allwn ad-dalu unrhyw ran o'r ffi hon.

Sylwer bod holl gyfyngiadau hawlfraint safonol yn berthnasol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM