Chwilio'r wefan
English

Ymchwil bellach ac ystadegau

Adnoddau ymchwil ychwanegol a gwybodaeth ystadegol am Abertawe a'r ardaloedd lleol.

Mae'r tudalennau isod yn cyd-fynd â'r proffiliau ardal a'r ystadegau fesul thema sydd ar gael mewn lleoedd arall ym mharth Perfformiad ac Ystadegau'r wefan. Cânt eu datblygu ymhellach a'u diweddaru pan fydd gwybodaeth newydd ar gael.

Os ydych am gael mwy o fanylion neu gyngor mewn perthynas â'r tudalennau hyn neu'r data sydd ar gael yn Abertawe, cysylltwch â ni.

Incwm aelwydydd: amcangyfrifon ardaloedd bach yn seiliedig ar fodel

Amcangyfrifon ardaloedd bach o incwm blynyddol cyfartalog aelwydydd (2015-16)

Arolwg Cenedlaethol Cymru

Arolwg Cenedlaethol Cymru: canlyniadau ar gyfer Abertawe - gwybodaeth ar lefel awdurdod lleol o Arolwg Cenedlaethol Llywodraeth Cymru.

Asesiad o Les Lleol 2017 (BGC Abertawe)

Y sylfaen dystiolaeth ar gyfer Cynllun Llesiant Abertawe.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM