Chwilio'r wefan
English
Mouse for computer

Gwylio cyfarfodydd drwy weddarllediad

O'r fan yma byddwch yn gallu mynd i'r adran gweddarllediadau ar gyfer gweld cyfarfodydd byw'r cyngor. Mae'r cyfarfodydd sydd ar ddod a'n gweddarllediadau mwyaf diweddar wedi'u cynnwys ar ochr dde'r dudalen hon.

Oherwydd COVID-19, canslwyd neu aildrefnwyd nifer o gyfarfodydd y cyngor. Cyfeiriwch at y calendr o gyfarfodydd i gael rhagor o fanylion am y rheini sy'n cael eu cynnal neu'r rheini a ganslwyd. Caiff y manylion eu diweddaru'n rheolaidd, felly cadwch lygad am yr wybodaeth ddiweddaraf.

Am gyfnod dros dro, mae Llywodraeth Cymru wedi cael gwared ar y gofyniad cyfreithiol i awdurdodau lleol gynnal cyfarfodydd corfforol.Felly, bydd rhai cyfarfodydd yn cael eu cynnal o bell, gan ganiatáu i'r cyngor wneud penderfyniadau effeithiol a thryloyw ynghylch darparu gwasanaethau i breswylwyr a sicrhau bod democratiaeth leol yn parhau i ffynnu.

Gwylio cyfarfodydd ar-lein

Cyfarfodydd pwyllgorau gwylio - byw ac archifYn agor mewn ffenest newydd (Y Cyngor a'r Cabinet)

Beth yw gweddarllediad?

Trosglwyddo sain a fideo dros y rhyngrwyd yw gweddarllediad. Mae camerâu fideo yng nghyfarfodydd y cyngor yn recordio gwybodaeth fyw a thrwy ddefnyddio eich cyswllt â'r rhyngrwyd, gallwch wylio'r cyfarfodydd hyn yn fyw o gysur eich cartref.

Os byddwch yn colli cyfarfod, neu os hoffech wylio rhan o gyfarfod eto, yna gallwch wylio archif y gweddarllediad. Bydd hyn yn eich galluogi i wylio'r cyfarfod yn eich amser hamdden, gan ddefnyddio pwyntiau'r mynegai i ddewis eitemau penodol ar yr agenda neu siaradwyr drwy'r llinell amser.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM