Chwilio'r wefan
Pencil in a box

Trwydded tyllu croen

Os ydych yn gweithio mewn busnes, sy'n tyllu croen, mae'n rhaid bod trwydded gennych.

Mae'r drwydded yn cwmpasu aciwbigo neu datŵio, lliwio croen lled-barhaol (microbigmentu), tyllu cyrff a chlustiau neu electrolysis. 

Bydd angen trwydded arnoch ar gyfer y busnes lle mae'r croen yn cael ei dyllu ac ar gyfer pob aelod o staff sy'n tyllu croen.

In partnership with EUGO : This link opens in a new window Sut mae gwneud cais

Cofrestru mangre lle tyllir croen

Cofrestru gweithredwr a fydd yn tyllu croen

Mae'n rhaid i chi gwblhau pob rhan o'r cais.  Bydd angen i chi dalu ffi'r cais pan gyflwynwch eich ffurflen. 

Ffïoedd

Mae'n rhaid i chi gyflwyno'ch ffi gyda'r cais. 

Os gwnewch gais trwy'r post, dylech wneud sieciau'n daladwy i 'Dinas a Sir Abertawe' ac anfon y tâl gyda'ch ffurflen wedi'i chwblhau.

Safleoedd£111.00
Person£61.00

 

Os oes gennych unrhyw broblem gyda'ch cais, neu os hoffech fwy o wybodaeth, ffoniwch ni ar 01792 635600 neu e-bostiwch bwydadiogelwch@abertawe.gov.uk.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM