Chwilio'r wefan

Sylwch nid oes angen archebu ymlaen llaw i ymweld â'r siop - dim ond os ewch ag eitemau i Ganolfan Ailgylchu Llansamlet cyn neu ar ôl ymweld y siop y mae angen archebu o flaen llaw. Archebwch ar-lein yma cyn ymweld os felly.

Reuse shop

Siopa Ailddenfyddio - Trysorau'r Tip

Atgyweirio, aildefnyddio, benthyg, prynu.

Tip Treasures - reuse shop

Mae'r holl eitemau a werthir yn ein siop wedi'u dargyfeirio o'r llif gwastraff a defnyddir yr incwm a gaiff ei greu i ariannu a datblygu'r prosiect ymhellach. Trwy werthu'r eitemau hyn i'w hailddefnyddio rydym yn lleihau swm y gwastraff sy'n cael ei anfon i safleoedd tirlenwi'n sylweddol, ac yn helpu i gefnogi cymunedau a phreswylwyr lleol sy'n elwa o werthu'r eitemau cost isel.

Os oes angen i chi gael gwared ar eitemau cartref sy'n rhy dda i'w tipio, cyflwynwch hwy i'r siop yn uniongyrchol neu ewch â hwy i unrhyw un o'n 5 canolfan ailgylchu gwastraff cartref

Mae'r eitemau sydd ar gael i'w gwerthu ac sy'n cael eu derbyn yn cynnwys: 

Nwyddau trydanol

 • Setiau teledu sgrîn wastad 
 • Peiriannau chwarae cerddoriaeth 
 • Sugnwyr llwch 
 • Goleuadau 
 • Consolau gemau
 • Offer pŵer

Celfi 

 • Byrddau a cadeiriau
 • Soffas a chadeiriau esmwyth 
 • Silffoedd
 • Cabinetau, cistiau a chyfarpar storio arall

Dillad

 • Dillad dynion, menywod a phlant
 • Cotiau a siacedi
 • Esgidiau 
 • Bagiau llaw ac ategolion

Nwyddau cartref 

 • Celf wal a drychau
 • Llestri ac addurniadau
 • Bric a brac

Arall

 • DVDs, CDs a gemau cyfrifiadur
 • Teganau plant
 • Recordiau finyl
 • Cyfarpar gardd
 • Cyfarpar ymarfer corff a chwaraeon
 • Beiciau
 • Offerynnau cerdd

...a llawer mwy!

Yn dod yn fuan

Byddwn yn lansio llyfrgell pethau a chaffi atgyweirio yn ein siop trwy ddefnyddio cyllid o gronfa economi gylchol Llywodraeth Cymru. 

Llyfrgell Pethau
Gallwch fenthyca eitemau y mae eu hangen arnoch ond nad ydych am eu prynu o lyfrgell pethau am ffi fach, fel offer pŵer, garddio a gwersylla. Mae hyn yn golygu y gallwch arbed arian ar brynu eitemau newydd na fyddai angen i chi eu defnyddio'n aml a'r lle i'w storio. Trwy brynu llai o'r eitemau hyn, gallwn leihau'r ôl troed carbon sy'n gysylltiedig â'u cynhyrchu a chael gwared arnynt yn y pen draw.

Caffis atgyweirio
Digwyddiad yw Caffi Atgyweirio lle gall gwirfoddolwyr atgyweirio'ch eitemau cartref sydd wedi torri a lle gallwch gwrdd â phobl newydd a dysgu sgiliau newydd.

Oriau agor

Dydd Llun - dydd Sul, 9.30am - 4.30pm

Ar gau ar wyliau banc.

Sut i ddod o hyd i ni

Rydym yn Safle Ailgylchu Cymunedol Llansamlet, Clôs Ferryboat, Parc Menter Abertawe, Llansamlet, Abertawe SA6 8QN.

Os bydd angen i gerddwyr fynd i'r siop, dylent fynd i swyddfa'r Safle Byrnu'n gyntaf.


View Larger Map

Wedi'i bweru gan GOSS iCM