Chwilio'r wefan
flame

Trwyddedu a chofrestru tân gwyllt a ffrwydron

Os ydych yn gwerthu neu'n storio tân gwyllt, rhaid i chi gael trwydded gennym.

Dylech hefyd storio tân gwyllt yn ddiogel, gwybod eich ymarfer tân ac arddangos arwydd lle caiff tân gwyllt eu cyflenwi neu eu dangos i'w cyflenwi. Mae gan yr HSE ganllawiau ar storio a gwerthu tân gwylltYn agor mewn ffenest newydd ar ei wefan.

Mae'n anghyfreithlon:

  1. Gwerthu tân gwyllt oedolion* i unrhyw un dan 18 oed neu;
  2. Brosesu tân gwyllt oedolion* mewn man cyhoeddus.
  3. Cynnau tân gwyllt rhwng 11pm a 7am ac eithrio noson tân gwyllt, pan fyddwch yn cael gwneud tan hanner nos, Nos Galan, Diwali a Blwyddyn Newydd Tsieineaidd, pan fyddwch yn cael gwneud tan 1am.

*Unrhyw dân gwyllt ac eithrio cap, cnap cracyr, matsis doniol, popwyr parti, seirff a chlecwyr. Ni ellir gwerthu'r rhain i unrhyw un dan 16 oed.

Oni bai fod gennych drwydded flwyddyn gyfan, yna gallwch gyflenwi tân gwyllt yn unig:

  • o 15 Hydref tan 10 Tachwedd
  • o 26 tan 31 Rhagfyr
  • ar ddiwrnod cyntaf y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd a'r tridiau cyn hynny
  • neu ar ddiwrnod cyntaf Diwali a'r tridiau cyn hynny

Sut mae gwneud cais

Apply online welsh button
Gwneud cais am drwydded i storio ffrwydron

Rhaid cwblhau'r ffurflen gais yn llawn. Bydd rhaid i chi dalu'r ffi cyflwyno cais pan fyddwch yn cyflwyno'ch ffurflen. 

Dylech hefyd ddarparu tystiolaeth i gefnogi'ch cais. Mae'r rhain yn cynnwys cynllun lleoliad o'r safle i raddfa mewn perthynas â'i leoliad, ac os ydych yn bwriadu storio neu arddangos mwy na 2.5kg o dân gwyllt ar lawr siop, gynllun llawr o'r ardal werthu.

Ffioedd

Rhaid i chi gyflwyno'ch ffi gyda'r cais. 

Os byddwch yn gwneud cais drwy'r post, dylech wneud sieciau'n daladwy i 'Dinas a Sir Abertawe' a'i anfon ynghyd â'r ffurflen.

Math o gais

Hyd

Ffi

Trwydded i storio ffrwydron ar gyfer eiddo lle mae'n rhaid cael pellter ar wahân.

1 flwyddyn£189
2 flynedd£248
3 blynedd£311
4 blynedd£382
5 mlynedd£432

Adnewyddu trwydded i storio ffrwydron ar gyfer eiddo lle mae'n rhaid cael pellter ar wahân.

1 flwyddyn£88
2 flynedd£150
3 blynedd£211
4 blynedd£272
5 mlynedd£333

Trwydded i storio ffrwydron lle na roddir pellter ar wahân.

1 flwyddyn£111
2 flynedd£144
3 blynedd£177
4 blynedd£211
5 mlynedd£243

Adnewyddu trwydded i storio ffrwydron lle na roddir pellter ar wahân.

1 flwyddyn£55
2 flynedd£88
3 blynedd£123
4 blynedd£155
5 mlynedd£189
Wedi'i bweru gan GOSS iCM