Chwilio'r wefan
Tent

Trwydded safle carafanau a gwersylla

Mae angen ar safle a ddefnyddir ar gyfer carafanau a gwersylla drwydded gennym i weithredu.

In partnership with EUGO : This link opens in a new window Mae'r drwydded yn cynnwys amodau diogelwch tân, toiledau a chyfleusterau ymolchi i wersyllwyr.  Rydym yn cynnal cofrestr o safleoedd carafanau a gwersylla yn Abertawe sy'n drwyddedig gyda ni.

Mae gan rai sefydliadau megis Clybiau Carafán, y Geidiau a Chymdeithas y Sgowtiaid eithriadau rhag trefniadau.

Sut mae gwneud cais

Apply online welsh button
Gwneud cais am drwydded safle carafanau neu wersylla

Mae'n rhaid i chi gwblhau pob rhan o'r cais. 

Cydsyniad mud

Mae gennym gyfnod cwblhau targed, sef 40 niwrnod ar gyfer yr hysbysiad hwn.  Rydym yn ceisio cydnabod eich cais a dechrau ei brosesu o fewn y cyfnod hwn.  Os nad ydych wedi clywed gennym ar ôl 40 niwrnod, cewch weithredu fel pe bai'ch cais wedi'i ganiatáu.

Sylwer bod y cyfnod targed hwn ond yn dechrau ar ôl cael cais cyflawn, gan gynnwys dogfennau ategol.

 

Os oes gennych unrhyw broblem gyda'ch cais, neu os hoffech fwy o wybodaeth, ffoniwch ni ar 01792 635600 neu e-bostiwch bwydadiogelwch@abertawe.gov.uk.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM