Chwilio'r wefan
English
Bucket and spade

Traethau

Mae gan Abertawe draethau gwych ar garreg ei drws.

Mae traethau Penrhyn Gŵyr yn enwog am eu harddwch ac mae gan nifer ohonynt dywod euraidd helaeth sy'n ddelfrydol ar gyfer gweithgareddau megis adeiladu cestyll tywod neu hedfan eich barcut. Mae nifer o chwaraeon dŵr ar gael hefyd megis syrffio barcut, hwylfyrddio a chaiacio, neu beth am garlamu ar hyd y tywod gydag un o'r ysgolion marchogaeth lleol?

Ceir mwy o wybodaeth am draethau yn Abertawe a Phenrhyn Gŵyr ar wefan Dewch i Fae Abertawe.Yn agor mewn ffenest newydd

RNLI lifeguard on patrol at a Gower beach

Diogelwch dŵr ar y traeth

Dewch o hyd i ba draethau a oruchwylir gan achubwyr bywyd, gwybodaeth am faneri diogelwch a llanwau a sut i fod yn achubwr bywyd

Gweithredwyr ysgolion syrffio cymeradwy

Ysgolion syrffio a gymeradwywyd gan Ddinas a Sir Abertawe'n unig sy'n awdurdodedig i weithredu ym Mae Caswell.

Cŵn ar y traeth

Mae cyfyngiadau ar gŵn ar rai traethau a rhannau o'r arfordir yn Abertawe.

Ceffylau ar draethau

Ceir cyfyngiadau ar farchogaeth ceffylau ar rai traethau yn Abertawe.

Lansio a storio badau yn Knab Rock

Os ydych chi eisiau defnyddio llithrfeydd Abertawe i lansio'ch bad neu'ch sgi-jet, bydd yn rhaid i chi gofrestru'n gyntaf.

Leave only footprints sign

Peidiwch â thaflu sbwriel - ewch ag ef adref gyda chi

Mae digonedd o draethau prydferth yn Abertawe, 19 i gyd, ac rydym am i bawb eu mwynhau trwy gydol y flwyddyn.

Image of BBQ Bin

Biniau barbeciw ar draethau

Er mwyn gwaredu barbeciwiau'n ddiogel, gan gynnwys glo poeth, mae Cyngor Abertawe wedi cyflwyno biniau gwrth-dân ar draethau sy'n boblogaidd ar gyfer cael barbeciw.

Amserau'r Llanw

Dyma'r amserau llanw diweddaraf ar gyfer Bae Abertawe a Phenrhyn Gŵyr.

Langland huts for rent

Cytiau traeth Bae Langland

Cytiau traeth yn Langland ar gyfer tymor 2021/2022.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM