Chwilio'r wefan

Adrodd am fusnes sy'n torri rheoliadau COVID-19

Yma gallwch roi gwybodaeth i ni am fusnes nad yw'n parchu cyfyngiadau Coronafeirws COVID-19.

Gallwch ddod o hyd i'n harweiniad ar yr hyn y dylai busnesau lletygarwch fod yn ei wneud yma.

Bydd eich adroddiad yn cael ei gyflwyno'n uniongyrchol i'r tîm trwyddedu ac ni chaiff eich manylion eu rhannu â'r busnes.

Byddwn yn mynd ati i archwilio toriadau difrifol, er enghraifft busnes sy'n caniatáu i chi wthio byrddau at ei gilydd fel bod partïon o grwpiau teulu/swigod gwahanol yn llai na 2 fetr oddi wrth ei gilydd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM