Chwilio'r wefan

Mae rhai o'n toiledau cyhoeddus yn dechrau ailagor. Mae'r newyddion diweddaraf ar gael ar ein tudalen y diweddaraf am Coronafeirws ddyddiol, a cheir manylion yn y siartiau isod.

Byddem yn annog pobl i ddod â'u hylif neu eu hancesi diheintio dwylo eu hunain gyda nhw.  Bydd mannau diheintio dwylo ar gael yn y Cwadrant a'r farchnad, yn ogystal â llawer o'r siopau.

Diolch am eich cefnogaeth.

Toilet sign

Toiledau cyhoeddus

Mae toiledau cyhoeddus ar gael ar draws Abertawe. Mae mynediad i'r anabl a chyfleusterau newid cewynnau ar gael yn nifer o'n toiledau.

Mae cyfleusterau RADAR ar gael mewn 15 o doiledau o amgylch Abertawe. Gellir cael allweddi RADAR am £3 o'r Ganolfan Ddinesig ar Heol Ystumllwynarth (01792 636000).

Mae cyfleusterau Changing Places ar gael mewn 7 toiled. Mae ganddynt le ychwanegol ar gyfer pobl anabl a'u gofalwyr a mainc newid y gellir addasu ei huchder a theclyn codi. Nid y cyngor sy'n gyfrifol am rai o'r rhain.

Os oes gennych unrhyw broblemau gyda thoiledau'r cyngor, rhowch wybod i'r goruchwyliwr neu defnyddiwch ein ffurflen ar-lein i roi gwybod am broblem gyda thoiledau cyhoeddus. Os oes problem gyda thoiledau Changing Places, nad yw'r cyngor yn gyfrifol amdanynt, rhowch wybod i'r staff.

Report online welsh button
Rhoi gwybod i ni am broblemau gyda thoiledau cyhoeddus

Lleoliad

Oriau agor

Cyfleusterau

Gweithredwr

Marchnad Abertawe, Oxford Street, Abertawe, SA1 3PQ9:30am - 4:30pm dydd Llun - dydd SadwrnChanging placesY Cyngor
Toiledau Cyhoeddus Gorsaf Fysus y Cwadrant, Stryd Plymouth SA1 3AR9.00am-6.00pm

Tâl o 30c
Changing Places
Newid cewynnau neillryw

Staff y cyngor ar y safle

Toiledau Cyhoeddus y Ganolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth SA1 3SN

8.30am - 5.00pm

Changing places

Y Cyngor

Toiledau Cyhoeddus Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Heol Ystumllwynarth SA1 3RD

10.00am - 5.00pmChanging places
https://amgueddfa.cymru/abertawe/ymweld/
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Toiledau Cyhoeddus LC Abertawe, Heol Ystumllwynarth SA1 3ST

6.30am - 10.00pm dydd Llun - dydd Gwener
8.00am - 8.30pm dydd Sadwrn a dydd Sul
Changing placesLC

Toiledau Cyhoeddus Gorsaf Drenau Abertawe, Y Stryd Fawr SA1 1NU

Nid yw'r prif doiledau'n rhai cyhoeddus, maent i deithwyr â thocynnau'n unig

Changing places onlyGorsaf Drenau Abertawe
Oriel Glynn Vivian, Heol Alexandra, Abertawe, SA1 5DZ10.30am - 4.00pm dydd Mercher - dydd Sul
(mynediad olaf 3.30pm)
Changing places
www.glynnvivian.co.uk/visit/teuluoedd/?lang=cy

Staff y cyngor ar y safle

Toiledau Cyhoeddus y Marina, Trawler Road, SA1 1DN

9.00am-7.00pm yn yr haf
9.00am-5.00pm yn y gaeaf

RADARY Cyngor
Neuadd y Ddinas SA1 4PE

8.30am - 5.00pm, dydd Llun - dydd Gwener (ac eithrio gwyliau banc)

 Y Cyngor

Toiledau Cyhoeddus The Secret Swansea, Heol y Mwmbwls SA2 0AY

9.00am-5.00pm

Changing placesThe Secret Swansea

Toiledau Cyhoeddus y Mond Clydach, Y Stryd Fawr, Clydach SA6 5LW

9.00am-5.00pmRADARY Cyngor
Toiledau Cyhoeddus Treforys, Stryd Woodfield SA6 8BW9.00am-5.00pm

RADAR

Y Cyngor
Ysbyty Treforys, Heol Maes Eglwys, Treforys, SA6 6NL

 

Changing PlacesYsbyty Treforys
Toiledau Cyhoeddus Gorseinon, Gorsaf Fysus Argyle SA4 4AA9.00am-5.00pm

RADAR

Y Cyngor

Toiledau Cyhoeddus Pontarddulais, Stryd y Dŵr SA4 8TH

9.00am-5.00pmRADARY Cyngor
Toiledau Cyhoeddus Parc Singleton, Parc Singleton, SA2 8PY

9.00am-7.00pm yn yr haf
9.00am-5.00pm yn y gaeaf

RADARY Cyngor
Toiledau Cyhoeddus Llyn Cychod Singleton,Llyn Cychod Parc Singleton, SA2 8PY

9.00am-7.00pm yn yr haf
9.00am-5.00pm yn y gaeaf

RADARY Cyngor
Toiledau Cyhoeddus Brynmill, Parc Brynmill SA2 0AX

9.00am-7.00pm yn yr haf
9.00am-5.00pm yn y gaeaf

2 doiled neillryw. 1 â chyfleusterau i'r anabl ond nid yw'n RADARY Cyngor
Toiledau Cyhoeddus Parc Cwmdoncyn, Cwmdonkin Drive, SA3 5BE

9.00am-7.00pm yn yr haf
9.00am-5.00pm yn y gaeaf

RADARY Cyngor
Toiledau Cyhoeddus Lido Blackpill, Heol y Mwmbwls SA3 5AS

9.00am-7.00pm yn yr haf
9.00am-5.00pm yn y gaeaf

RADAR

Y Cyngor
Toiledau Cyhoeddus Sgwâr Ystumllwynarth, Y Mwmbwls SA3 4BU

9.00am-7.00pm Haf
9.00am-5.00pm Gaeaf

RADAR
Female baby change

Y Cyngor
Toiledau Cyhoeddus Castell Ystumllwynarth,Tir y Castell, SA3 4BA

9.00am-7.00pm yn yr haf
9.00am-5.00pm yn y gaeaf

RADARY Cyngor
Toiledau Cyhoeddus Bae Bracelet (maes parcio), SA3 4JT24 awr

RADAR

Y Cyngor
Toiledau Cyhoeddus Southend, Mumbles Road, SA3 4EA

9.00am-7.00pm yn yr haf
9.00am-5.00pm yn y gaeaf

RADAR

Y Cyngor
Toiledau Cyhoeddus Knab Rock

8.00am-8.00pm yn yr haf
8.00am-4.00pm yn y gaeaf

Cyfleuster i'r anabl ond nid yw'n RADARY Cyngor
Toiledau Cyhoeddus Clun, Parc Clun, SA2 0PP

24 awr

RADARY Cyngor
Toiledau Cyhoeddus Langland, Maes Parcio Bae Langland, SA3 4QP

9.00am-7.00pm yn yr haf
9.00am-5.00pm yn y gaeaf

RADARY Cyngor
Toiledau Cyhoeddus Bae Caswell, SA3 3BS9.00am-7.00pm Haf
9.00am-5.00pm Gaeaf

RADAR
Newid cewynnau neillryw
Changing Places

Y Cyngor
Toiledau Cyhoeddus Southgate (maes parcio), SA3 2DHAgor

Menywod a Dynion yn unig

Pennard Stores
Toiledau Cyhoeddus Pentref Oxwich (maes parcio), SA3 1LS9.00am-7.00pm yn yr haf
9.00am-5.00pm yn y gaeaf

Menywod a Dynion yn unig

Y Cyngor
Toiledau Cyhoeddus Horton (maes parcio), SA3 1LQ  

24 awr

RADARY Cyngor
Toiledau Cyhoeddus Porth Einon (maes parcio), SA3 1NN

24 awr

RADARY Cyngor
Toiledau Cyhoeddus Rhosili (ger y gwesty), SA3 1PP24 awr

RADAR
Newid cewynnau neillryw

Y Cyngor
Toiledau Cyhoeddus Penclawdd, Teras Seaview SA4 3YFAgor 9.00am - 5.00pm

Dynion a Menywod yn unig

Y Cyngor

Toiledau eraill yng nghanol y ddinas

Mae gan Tesco'r Marina a Sainsburys doiledau i gwsmeriaid, sydd ar gael i'w defnyddio yn ystod oriau agor.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM