Chwilio'r wefan
Office/building

Eiddo a thir y cyngor sydd ar werth neu brydles

Tir ac Eiddo gwag i'w prynu neu'u rhentu yn Abertawe ar gyfer defnydd masnachol, diwydiannol, swyddfa neu fanwerthu.

Gellir cael manylion llawn a diweddar yr holl eiddo a safleoedd hyn gan y swyddog achos neu'r asiant a nodir.

Former Gowerton Primary yard to side

Hen Ysgol Tregwyr, Mount Street, Tregwyr

DAN GYNNIG: Yn addas at ddiben datblygu preswyl.

Glanfa Pipehouse, SA1 2EN

AR WERTH: Rhydd-ddeiliadaeth, dan gynnig. Cyfle ailddatblygu canol y ddinas mewn lleoliad ger yr afon.

57-71 Gower Road, Sketty

57-71 Heol Gŵyr, Sgeti, SA2 9BH

AR WERTH: Rhydd-ddeiliadaeth, mynegiannau o ddiddordeb. Safle datblygu.

Industrial and commercial units image

Unedau diwydiannol a masnachol, Parc Menter Abertawe, Llansamlet

AR OSOD: Rhestr aros am denantiaethau. 6 safle gweithdy.

Swansea Indoor Market Stall rentals, City Centre

Stondinau ym Marchnad Abertawe, Stryd Rhydychen SA1 3PQ

AR OSOD: Rhestr aros am denantiaethau. 100 o unedau 'siop'

Land at Aneurin Way, Sketty

Tir yn Ffordd Aneurin, Sgeti

DAN GYNNIG: Datblygiad preswyl posib ar dir sy'n ffinio ag Ysgol Gyfun yr Olchfa

Former Care Home, 91 Parkway

Hen Gartref Gofal, 91 Parkway, Sgeti

DAN GYNNIG: gwahoddir cynigion. Yn addas at amrywiaeth o ddibenion yn amodol ar gynllunio

Grazing land in Swansea

Tir pori, safleoedd amrywiol

AR OSOD: Mae gan y cyngor 42 o safleoedd ar draws y sir sydd ar osod ar gytundebau tenantiaeth busnes fferm dwy flynedd.

Land to the rear of 1 and 2 Oxford Street, Swansea

Tir y tu ôl i 1 a 2 Stryd Rhydychen, Abertawe

AR OSOD: Gellir defnyddio'r eiddo fel lleoliad storio biniau'n unig (yn amodol ar ganiatâd cynllunio).

Land at Alamein Road, Plasmarl

Land at Alamein Road, Plasmarl, Swansea

UNDER OFFER: Industrial land.

Land at Frederick Place, Llansamlet

Land at Frederick Place, Llansamlet

FOR SALE: To be sold at auction. LDP housing candidate site for 20 units.

Land at Harebell Close, Glyncollen

FOR SALE: An LDP housing site coming soon.

The Palace Theatre artists impression

Y Palace Theatre, Y Stryd Fawr, Abertawe

DAN GYNNIG: Swyddfa gradd A a ailddatblygir ar hyn o bryd

Swiss Cottage, Singleton Park

Swiss Cottage, Singleton Park, SA2 9DU

TO LET: Change of use preferred to a tea rooms/ cafe

Wedi'i bweru gan GOSS iCM