Chwilio'r wefan
Group of people

Tendro fel consortiwm

Mae Cyngor Abertawe'n croesawu cynigion oddi wrth sefydliadau a hoffai gydweithio ar ffurf consortiwm.

Grwpiau o sefydliadau sy'n dod at ei gilydd ar gyfer prosiect penodol neu at ddiben penodol yw consortia, a gallant fod naill ai'n bartneriaethau cyfreithiol, fel y disgrifir o fewn Deddf Partneriaethau 1890, neu'n gysylltiadau anffurfiol neu rydd, er enghraifft sefydliadau sy'n cydweithio dan gefnogaeth Memorandwm o Ddealltwriaeth.

Dadlwythwch y canllaw isod i gael mwy o wybodaeth ac arweiniad.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM