Chwilio'r wefan
English
car

Teithio i Abertawe

Mae teithio i Abertawe a Gŵyr yn hawdd ac yn cymryd ychydig dros dair awr o Lundain ar y trên neu yn y car.

Gallwch gael gwybod sut i gyrraedd Abertawe drwy gysylltu â Traveline Cymru - eich siop dan yr unto ar gyfer teithio yma ar fws, coets, trên, fferi neu awyren.

Ffoniwch 0871 200 22 33 neu ewch i wefan Traveline CymruYn agor mewn ffenest newydd.

Teithio mewn car

Ceir mynediad da i Abertawe o'r M4. Os ydych am fynd i ganol dinas Abertawe o gyfeiriad Caerfyrddin, mae'n well defnyddio cyffordd 47 ac o gyfeiriad Caerdydd, y ffordd hawsaf yw defnyddio cyffordd 42. 

Mae 2 safle Parcio a Theithio yn Abertawe. Mae'r ddau'n cynnig mynediad da i Abertawe. Ceir gwybodaeth am barcio ceir yng nghanol y ddinas ar ein tudalennau parcio. Mae yna hefyd feysydd parcio o amgylch Gŵyr, y Mwmbwls, Treforys, Gorseinon a rhannau eraill o'r sir.

Gwybodaeth am drenau

Mae'r orsaf drenau agosaf ar y Stryd Fawr a gallwch gerdded yn hawdd oddi yno i ganol y ddinas. Mae gwasanaethau trenau cyflym First Great Western yn teithio o Lundain i Abertawe ac mae trenau Arriva Cymru yn teithio'n rheolaidd o orllewin Cymru, y Mers, canolbarth Lloegr a'r de-orllewin. Mae hefyd gorsafoedd lleol yn Nhregŵyr a Llansamlet.

Ffoniwch linell gymorth National Rail ar 08457 484950 neu ewch i wefan Ymholiadau National RailYn agor mewn ffenest newydd.

Gwybodaeth am fysus a choetsis

Os yw'n well gennych deithio ar fws, mae First Cymru yn gweithredu gwasanaeth gwennol rheolaidd o Gaerdydd i Abertawe a maes awyr Bryste. Mae'r gwasanaeth yn gweithredu bob awr y tu allan i'r oriau brig a phob hanner awr yn ystod yr oriau brig. Mae coetsis National Express rheolaidd i Abertawe hefyd o brif drefi eraill de a gorllewin Cymru. Mae'r National Express hefyd yn cysylltu â meysydd awyr Llundain, Heathrow a Gatwick.

Ffoniwch Traveline Cymru ar 0871 200 22 33 neu ewch i wefan Traveline CymruYn agor mewn ffenest newydd.

Y maes awyr agosaf

Y maes awyr rhyngwladol agosaf yw Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd - ffoniwch 01446 711111 neu ewch i wefan maes awyr CaerdyddYn agor mewn ffenest newydd.

Mae gan Abertawe ei maes awyr ei hun, sy'n addas ar gyfer awyrennau bach - ffoniwch 01792 204063.

Marina Abertawe

Os bydd angen angorfa ar gyfer eich cwch eich hun, ewch i Farina AbertaweYn agor mewn ffenest newydd neu ffoniwch 01792 470310 i gael yr wybodaeth lawn.

Llety yn Abertawe, y Mwmbwls a Gŵyr

Os ydych am ddod i'r ardal, ewch i wefan Croeso Bae AbertaweYn agor mewn ffenest newydd, sy'n cynnwys popeth sydd ei angen arnoch i wneud y mwyaf o'ch amser yma.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM