Chwilio'r wefan
House

Tai Rhent Preifat

Rydym yn goruchwylio gwelliannau a gwaith cynnal a chadw ar dai rhent preifat. Rydym yn gwneud llawer o waith gyda Thai Amlbreswyl (HMO).

Mae nifer o Dai Amlbreswyl Abertawe yn wardiau Uplands a'r Castell, ardaloedd sydd â llawer iawn o fyfyrwyr. Gyda thai amlbreswyl rydym yn canolbwyntio ar gyflwr yr eiddo, cymhareb yr amwynderau i breswylwyr, rhagofalon tân a'r rheolaeth.

Rydym hefyd yn delio â nifer mawr o gwynion gan denantiaid eiddo a feddiannir yn unigol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM