Chwilio'r wefan
Phone

Cysylltu â'r Adran Tai

Os na allwch ddod o hyd i'r hyn y mae ei angen arnoch neu mae gennych ymholiad gwahanol, cysylltwch â ni.

Gallwch gwblhau un o'n ffurflenni ar-lein gyda'ch ymholiad i wneud yn siŵr y caiff ei ateb gan yr adran gywir:

 

Manylion cyswllt ar gyfer swyddfeydd tai

Swyddfa Dai'r Ardal Ganolog

Mae'n cynnwys holl ardaloedd tai Townhill a Chanol y Dref ac mae ganddi swyddfeydd yn Townhill a chanol y ddinas.

Swyddfa Dai Ardal y Dwyrain

Mae'n cynnwys holl ardaloedd tai Eastside a Threforys ac mae'r swyddfa yn Nhreforys.

Swyddfa Dai Ardal y Gogledd

Mae'n cynnwys holl ardaloedd tai Blaen-y-maes a Phen-lan ac mae'r swyddfa ym Mlaen-y-maes.

Swyddfa Dai Ardal y Gorllewin

Mae'n cynnwys holl ardaloedd tai Gorseinon, West Cross a Sgeti ac mae ganddi swyddfeydd yng Ngorseinon a Sgeti.

Cysylltu ag Opsiynau Tai

Rydym yn ceisio atal digartrefedd lle bo'n bosib. Gall ein tîm Opsiynau Tai eich helpu chi i aros yn eich llety presennol neu eich helpu chi i ddod o hyd i rywle newydd i fyw.

Ffurflen ymholiadau tai

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu hoffech gael gwybodaeth am dai cyngor yn Abertawe, cwblhewch y ffurflen hon.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM