Chwilio'r wefan

Trwydded siop rhyw a sinema

Os bydd mangre'n gweithredu fel siop ryw neu sinema ryw, bydd angen trwydded gan yr Awdurdod hwn arni.

Siopau rhyw yw unrhyw fangreoedd sy'n gwerthu teganau, llyfrau neu fideos rhyw. Sinema ryw yw lleoliad sy'n dangos ffilmiau rhywiol eu naws i aelodau'r cyhoedd.

Bydd y drwydded yn cynnwys amodau i gynnal diogelwch y choedd a gwedduster a hefyd i sicrhau mai pobl dros 18 oed yn unig sy'n cael mynediad. Rhaid i ymgeiswyr roi hysbysiad cyhoeddus o'u cais drwy gyhoeddi hysbyseb mewn papur newydd lleol.

In partnership with EUGO : This link opens in a new window Sut mae gwneud cais

I gael mwy o wybodaeth am wneud cais, ffoniwch yr Is-adran Drwyddedu evh.licensing@swansea.gov.uk.

Rhaid cwblhau'r ffurflen gais yn llawn. Bydd rhaid i chi dalu'r ffi cyflwyno cais pan fyddwch yn cyflwyno'ch ffurflen.

Ffioedd

Rhaid i chi gyflwyno'ch ffi gyda'r cais.

Os byddwch yn gwneud cais drwy'r post, dylech wneud eich siec yn daladwy i 'Dinas a Sir Abertawe' a'i hanfon ynghyd â'r ffurflen.

 CaisCaniatâdCyfanswm
Lleoliad Adloniant Rhywiol£1403£203£1606
Siop Ryw£1310£203£1513
Adnewyddu Siop Ryw£270£818£1088

 

Mewn rhai sefyllfaoedd, gall unrhyw ymgeisydd y gwrthodir tystysgrif iddo neu sy'n dymuno apelio yn erbyn amod sy'n gysylltiedig â'i dystysgrif apelio i'w Lys Ynadon lleol o fewn 21 diwrnod i'r penderfyniad.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM