Chwilio'r wefan
Briefcase

Safonau Masnach

Rydym yn gyfrifol am orfodi cyfreithiau defnyddwyr i annog masnachu teg, diogel a gonest. Mae ein gwaith yn helpu i ddiogelu busnesau a defnyddwyr rhag twyll a masnachu annheg.

Dylai siopwyr yn Abertawe fod yn gallu prynu nwyddau a gwasanaethau'n hyderus, gan wybod eu bod yn ddiogel ac wedi'u prisio a'u disgrifio'n gywir.

Os ydych yn cynnal busnes yn Abertawe, gallwn roi cyngor ac arweiniad i sicrhau eich bod yn masnachu o fewn y gyfraith.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM