Chwilio'r wefan
English

Rheoli Risg Corfforaethol

Mae nodi a rheoli risg yn hanfodol wrth wella gwasanaethau'r cyngor a gwella atebolrwydd, yn ogystal â sicrhau cydymffurfiaeth â pholisïau a gweithdrefnau ffurfiol.

Mae Polisi Risg Corfforaethol ar waith sy'n disgrifio sut y gweithredir rheoli risgiau yn y Cyngor er mwyn cefnogi'r gwaith o wireddu'r amcanion strategol. Mae hefyd yn ceisio helpu rheolwyr ac aelodau ar bob lefel i gymhwyso egwyddorion rheoli risg yn gyson ar draws eu meysydd cyfrifoldeb.

PDF Document Polisi Rheoli Risg Corfforaethol 2017 (PDF, 455KB)Yn agor mewn ffenest newydd

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM