Chwilio'r wefan
English
Spade

Rhandiroedd

Mae 16 o randiroedd a reolir gan gymdeithasau rhandiroedd. Yn ogystal, mae 1 safle ar dir preifat sydd hefyd yn cael ei reoli'n breifat.

Safleoedd cymdeithasau rhandiroedd 

Mae ffïoedd rhentu ar safleoedd a reolir gan gymdeithasau rhandiroedd yn cael eu gosod gan aelodau'r gymdeithas a gallant amrywio o safle i safle. Mae gan safleoedd a reolir gan gymdeithasau rhandir eu rhestrau aros eu hunain. Os hoffech gael llain ar un o'r safleoedd hyn, gweler y manylion cyswllt isod.

Rhandiroedd Maes Erw

Chris Low
Rhandiroedd Maes Erw yn y Mwmbwls gan gymdeithas randiroedd.
Manylion llawn Rhandiroedd Maes Erw

Rhandiroedd Erw'r Castell

Brian Hughes
Rhandiroedd Erw'r Castell yn y Mwmbwls gan gymdeithas randiroedd.
Ffôn: 01792 550303
Manylion llawn Rhandiroedd Erw'r Castell

Rhandiroedd Heol y Castell

Ysgrifennydd - Geoffrey Cottle
Rheolir Rhandiroedd Heol y Castell yn y Mwmbwls gan gymdeithas randiroedd.
Ffôn: 01792 366903
Manylion llawn Rhandiroedd Heol y Castell

Rhandiroedd Cwmgelli

Ysgrifennydd - Linda Ryan
Rheolir Rhandiroedd Cwmgelli yn Nhreboeth gan gymdeithas randiroedd.
Ffôn: 01792 641593
Manylion llawn Rhandiroedd Cwmgelli

Rhandiroedd Eastside

Ysgrifennydd - Mike Boat
Rheolir Rhandiroedd Eastside yn St Thomas gan gymdeithas randiroedd.
Ffôn: 07808 272558
Manylion llawn Rhandiroedd Eastside

Rhandiroedd Stryd Einon

Mrs Susan Twist
Rheolir Rhandiroedd Stryd Einon yng Ngorseinon gan gymdeithas randiroedd.
Ffôn: 01792 229447
Manylion llawn Rhandiroedd Stryd Einon

Rhandiroedd Fairfield

Suzy Richards
Rheolir Rhandiroedd Fairfield ym Mayhill gan gymdeithas randiroedd.
Manylion llawn Rhandiroedd Fairfield

Rhandiroedd Frederick Place

Ysgrifennydd – Vicky O'Connor
Rheolir Rhandiroedd Frederick Place yn Llansamlet gan gymdeithas randiroedd.
Ffôn: 07812 132197
Manylion llawn Rhandiroedd Frederick Place

Rhandiroedd Tregŵyr

Ysgrifennydd - Penny Simons
Mae Rhandiroedd Tregŵyr yn eiddo preifat ac yn cael eu rheoli'n breifat.
Manylion llawn Rhandiroedd Tregŵyr

Rhandiroedd y Grange

Colin Rennie
Rhandiroedd y Grange yn West Cross gan gymdeithas randiroedd.
Ffôn: 01792 233576
Manylion llawn Rhandiroedd y Grange

Rhandiroedd Heol y Gors

Andre John
Rheolir Rhandiroedd Heol y Gors yn y Cocyd gan gymdeithas randiroedd.
Ffôn: 07766 027753
Manylion llawn Rhandiroedd Heol y Gors

Rhandiroedd Lôn Mafon

Ysgrifennydd - Wendy Owen
Rheolir Rhandiroedd Lôn Mafon yn Sgeti gan gymdeithas randiroedd.
Manylion llawn Rhandiroedd Lôn Mafon

Rhandiroedd Norton Isaf

Peter Walters
Rhandiroedd Norton Isaf yn y Mwmbwls gan gymdeithas randiroedd.
Ffôn: 07775 891672
Manylion llawn Rhandiroedd Norton Isaf

Rhandiroedd Lôn Plunch

Neil Samuel
Rheolir Rhandiroedd Lôn Plunch yn y Mwmbwls gan gymdeithas randiroedd.
Ffôn: 01792 360887
Manylion llawn Rhandiroedd Lôn Plunch

Rhandiroedd Teras Seaview

Ysgrifennydd - Patricia de Souza
Rhandiroedd Teras Seaview yn Mount Pleasant gan gymdeithas randiroedd.
Manylion llawn Rhandiroedd Teras Seaview

Rhandiroedd Singleton

Ysgrifennydd - David Harry
Rheolir Rhandiroedd Singleton yn Sgeti gan gymdeithas randiroedd.
Manylion llawn Rhandiroedd Singleton

Rhandiroedd Norton Uchaf

Ysgrifennydd - Julia Johnson
Rheolir Rhandiroedd Norton Uchaf yn y Mwmbwls gan gymdeithas randiroedd.
Ffôn: 01792 424310
Manylion llawn Rhandiroedd Norton Uchaf

Wedi'i bweru gan GOSS iCM