Chwilio'r wefan

Datganiadau i'r wasg Rhagfyr 2019

kev johns swansea icon

Kev yw arwr Abertawe

Mae un o arwyr cymunedol eithriadol Abertawe wedi'i anrhydeddu fel rhan o ddathliadau 50 mlwyddiant y ddinas.

Swansea Council Logo (Portrait)

Ni fydd angen i unrhyw un gysgu ar y stryd yn Abertawe'r hydref hwn

Mae Cyngor Abertawe wedi addo na fydd angen i unrhyw un sy'n ddigartref gysgu ar y stryd y gaeaf hwn wrth iddo gyflwyno cynllun gweithredu newydd i gadw pawb yn ddiogel ac yn gynnes y gaeaf hwn.

Penyrheol_revamp

Gwaith adnewyddu'n lleihau maint dosbarthiadau babanod yn yr ysgol

Bellach mae gan Ysgol Gynradd Penyrheol fannau addysgu golau wedi'u moderneiddio a fydd yn lleihau maint dosbarthiadau ar gyfer dysgwyr ifanc.

Christmas_cracker

Cinio Nadolig i ddod â hwyl yr ŵyl i bobl ddiamddiffyn y ddinas

Mae Abertawe'n dod ynghyd unwaith eto i ledaenu hwyl yr ŵyl i bobl mewn angen yn ystod digwyddiad Nadoligaidd arbennig.

Play_volunteers-lordmayor

Gwirfoddolwyr gwych yn cael cydnabyddiaeth am eu gwaith

Mae'r Arglwydd Faer wedi diolch i wirfoddolwyr sy'n gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau plant ar draws Abertawe am eu hymdrechion.

lifelong_guitar

Dechreuwch y flwyddyn newydd drwy ddysgu sgiliau newydd

Gall oedolion sydd am ddysgu sgiliau newydd neu loywi hen rai gofrestru yn awr ar gyfer amrywiaeth eang o gyrsiau yn Abertawe a gynhelir yn y flwyddyn newydd.

CivicCentreAerial

Canolfan sector cyhoeddus posib newydd i ganol y ddinas: Cyfle i ddweud eich dweud

Gofynnir i drigolion Abertawe am yr hyn yr hoffent ei weld yn cael ei ystyried fwyaf os yw gwasanaethau'r cyngor yn symud o'r Ganolfan Ddinesig i adeilad newydd yng nghanol y ddinas.

JennyWilliamson281119

Cipolwg ar gelf anhysbys yn Oriel Gelf Glynn Vivian

Bu'r rheini sy'n dwlu ar ddirgelwch yn cael cip y tu ôl i'r llenni i weld sut yr ymchwilir i ddarn o gelf anhysbys mewn oriel yn Abertawe.

CatfishAnnounce

Catfish and the Bottlemen i berfformio i gynulleidfa o 20,000 o bobl yn Abertawe

Bydd Parc Singleton Abertawe yn croesawu 20,000 o bobl sy'n dwlu ar gerddoriaeth yr haf nesaf wrth i Catfish and the Bottlemen berfformio ar y llwyfan.

Open2018

Artistiaid o Abertawe i arddangos eu gwaith mewn sioe fawr yn y ddinas

Bydd dros 200 o artistiaid o Abertawe'n arddangos eu gwaith ar y cyd mewn sioe fawr a gynhelir yn Oriel Gelf Glynn Vivian y ddinas o ddydd Sadwrn.

MarketTop10

Marchnad Abertawe: Un o 10 o farchnadoedd gorau Prydain!

Gallai Marchnad Abertawe gael ei henwi'n hoff farchnad Prydain cyn bo hir.

Swansea50_logo

Hanesydd i ddathlu ymgyrch hir Abertawe i gael statws dinas

Bydd cyn-archifydd dinas Abertawe, Dr John Alban, yn rhoi darlith gyhoeddus ar ymgais hir yr ardal i gael statws dinas.

Arena101219

Cynnydd ar arena ddigidol Abertawe'n tynnu sylw yn Ewrop

​​​​​​​Mae'r prif waith adeiladu a ddechreuwyd ar arena ddigidol Abertawe wedi cyrraedd y penawdau yng ngwledydd Ewrop.

YoungDragons

Pobl sydd am godi arian yn elwa o weithdy cyllido torfol

Aeth dwsinau o breswylwyr Abertawe sydd am godi arian ar gyfer prosiectau cymunedol yn bresennol i weithdy a gynhaliwyd gan arbenigwyr cyllido torfol.

KingswayTrees281119

Rhagor o goed ar y ffordd i ganol y ddinas

Mae rhagor o goed ar eu ffordd i ganol dinas Abertawe fel rhan o gynllun gwella Ffordd y Brenin.

Guildhall

Yr Hen Ŵr Amser yn dal i fyny â chloc tŵr Neuadd y Ddinas

Mae amser yn sefyll yn llonydd ar gyfer un o dirnodau mwyaf adnabyddus Abertawe - tŵr cloc Neuadd y Ddinas.

StJoseph's_Estyn

Ysgol gynradd yn cael ei chanmol am ei hethos cynnes a gofalgar

Yn ôl arolygwyr, mae gan Ysgol Gynradd Gatholig San Joseff amgylchedd cynnes, gofalgar a meithringar sy'n cyfrannu'n sylweddol at lefelau uchel o les disgyblion.

UnionSt

Gwaith gwella yng nghanol y ddinas i wella cysylltiadau cerdded a beicio

Gwneir gwaith pwysig i helpu i wella canol dinas Abertawe o 6 Ionawr.

Together at Christmas 01

Translation Required: 'Together at Christmas' brings festive cheer for city vulnerable

Translation Required: Scores of people from across Swansea came together at the Brangwyn Hall to enjoy a free two course lunch and a bit of festive cheer.

keep it out 2

Casgliadau ailgylchu cartref yn Abertawe dros y Nadolig

Atgoffir preswylwyr y bydd casgliadau gwastraff cartref yn Abertawe'n hwyrach nag arfer dros wythnos y Nadolig a'r flwyddyn newydd.

FreedomRFD

Cyfleusterau ysbrydoledig newydd i'ch annog i symud

Datgelwyd gwelliannau i ddwy ganolfan hamdden gymunedol yn Abertawe.

kath banks mace-bearer

Translation Required: Mace-Bearer Kath makes history

Translation Required: History has been made as Swansea's first-ever female Mace-Bearer took centre stage at the city's Civic Carol Service in St Mary's Church.

CastleSq231219

Y cyhoedd yn dweud eu dweud am Sgwâr y Castell

Pobl Abertawe'n dweud eu dweud am ddyfodol un o brif leoliadau canol y ddinas.

SkettyLaneCarPark

Y cyngor yn gweithredu ar ddymuniadau amrywiol y cyhoedd i ystyried y defnydd o safleoedd arfordirol yn y dyfodol

​​​​​​​Mae Cyngor Abertawe ar fin ystyried amrywiaeth eang o syniadau cyhoeddus am sut y dylai sawl llain o dir sy'n eiddo i'r cyngor gael eu defnyddio yn y modd gorau yn y dyfodol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM