Chwilio'r wefan
English
bar chart

Proffiliau ardal

Gwybodaeth amlinellol am Ddinas a Sir Abertawe a'i ardaloedd lleol.

Mae'r proffiliau'n dod ag amrywiaeth o wybodaeth ystadegol allweddol a gwybodaeth arall am ardaloedd lleol yn Abertawe ynghyd.  Mae proffiliau ar gael ar gyfer yr ardaloedd daearyddol canlynol ar hyn o bryd:

  • 36 ward etholiadol Abertawe, a rhywbeth cyfwerth ar gyfer Dinas a Sir Abertawe
  • y tair ardal etholaethol leol (Senedd y DU/Cynulliad Cymru)
  • chwe 'ardal gymunedol' (a ddefnyddiwyd yn Asesiad o Les Lleol 2017 Abertawe)
  • pum 'ardal gyflwyno' yn Abertawe (clystyrau Cymunedau'n Gyntaf gynt)

Defnyddir amrywiaeth eang o ffynonellau data i lunio'r proffiliau ac mae eu cynllun safonedig yn golygu y gellir cymharu ardaloedd.  Caiff ffigur ar gyfer Abertawe neu ffigur cyfartalog ei gynnwys hefyd lle bo'n briodol.

Os oes angen gwybodaeth neu gyngor ychwanegol arnoch am y proffiliau hyn neu argaeledd data ar gyfer ardaloedd yn Abertawe, cysylltwch â ni.  Rydym yn chwilio am ffyrdd o ddatblygu a gwella'r proffiliau'n rheolaidd felly byddem yn croesawu unrhyw adborth neu awgrymiadau hefyd.

Proffiliau Wardiau Abertawe

Mae proffiliau pob un o'r 36 ward etholiadol yn Abertawe ar gael o'r dudalen hon.

Proffiliau Ardal Etholaethol

Proffiliau ystadegol o'r tair ardal etholaethol yn Abertawe.

Proffiliau Ardaloedd Cyflawni

Proffiliau ystadegol lleol y pum ardal gyflawni yn Abertawe.

Proffiliau Ardaloedd Cymunedol

Nodwyd Ardaloedd Cymunedol yn Abertawe i ddadansoddi gwahaniaethau lles mewn ardaloedd lleol.

Proffiliau Cyfrifiad 2011

Mae proffiliau ardal leol sy'n defnyddio'r ystadegau allweddol o Gyfrifiad 2011 ar gael ar ein tudalennau Cyfrifiad.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM