Chwilio'r wefan
Pencil in a box

Amodau a Thelerau Archebion Prynu Safonol

Amodau a thelerau archebion prynu safonol Dinas a Sir Abertawe.

Nodir yr amodau a thelerau sy'n berthnasol i archebion prynu gyda Chyngor Abertawe yn y ddogfen isod.

Trwy ddosbarthu nwyddau ac/neu gyflwyno'r gwasanaethau a nodir yn yr archeb brynu, mae'r cyflenwr yn derbyn bod amodau a thelerau'r archeb brynu'n berthnasol. Os yw'r archeb brynu'n ymwneud â chyflenwi nwyddau neu gyflwyno gwasanaethau trwy gontract neu fframwaith sydd eisoes yn bodoli gyda Chyngor Abertawe neu sefydliad cyhoeddus arall, mae amodau a thelerau'r contract neu'r fframwaith perthnasol yn berthnasol ac yn cael blaenoriaeth dros amodau a thelerau'r archeb brynu.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM