Chwilio'r wefan
hand up

Problemau talu eich bil Treth y Cyngor

Os ydych chi'n cael trafferth talu eich bil, cysylltwch â ni cyn gynted â phosib fel y gallwn eich helpu.

Fel popeth arall, mae'n rhaid talu bil treth y cyngor, ond rydym yn deall y gall pobl fynd i anawsterau gyda'r taliadau heb fod bai arnynt hwy o gwbl. Os ydych yn cael problemau, cysylltwch â ni'n syth. Peidiwch â'i anwybyddu gan na fydd yn diflannu. Rydym yn fodlon trafod y sefyllfa a chytuno â chi ar gynllun talu realistig.

Gallwn hefyd eich rhoi mewn cysylltiad â'n tîm help a chyngor ar fudd-daliadau lles a all eich helpu gyda rheoli arian a dweud wrthych am fudd-daliadau eraill y gallech eu hawlio neu a oes hawl gennych i ostyngiadau oddi ar dreth y cyngor.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM