Chwilio'r wefan

Pontydd Pwyso

Caiff pontydd pwyso eu gosod yn y ddaear er mwyn gallu pwyso cerbydau a'u cynnwys. Yn aml, rheolir pontydd pwyso gan gwmnïau preifat sy'n eu cyflwyno i aelodau'r cyhoedd.

Cyfyngir cerbydau i uchafswm pwysau a nodir, fel arfer, gan y gwneuthurwr. Gall swyddogion yr Heddlu a Safonau Masnach gynnal gwiriadau dirybudd ar gerbydau i sicrhau eu bod yn is na'r uchafswm pwysau. Mae gorlenwi cerbyd yn erbyn y gyfraith.

Os ydych yn dymuno rheoli pont bwyso fel Pont Bwyso Gyhoeddus, rhaid i chi feddu ar drwydded. Byddwch hefyd yn cael eich asesu i sicrhau y gallwch reoli'r bont bwyso'n foddhaol a chwblhau unrhyw ddogfennau angenrheidiol.

In partnership with EUGO : This link opens in a new window Sut mae gwneud cais

Cysylltwch â Safonau Masnach gan ddefnyddio'r manylion isod os ydych am gyflwyno cais am dystysgrif pont bwyso gyhoeddus. Gallant hefyd anfon copi o'r ffurflen gais atoch y dylech ei dychwelyd ynghyd â'r ffi.

Pontydd Pwyso yn Abertawe

Rhestrir pontydd pwyso Abertawe isod. Cysylltwch â'r safle'n uniongyrchol i gael gwybod am amserau agor, y cyfyngiad pwysau ac unrhyw ffioedd y mae'n rhaid i chi eu talu.

Pontydd Pwyso Cyhoeddus

Safle Byrnu, 6 Clôs Ferryboat, Parc Menter, Llansamlet, Abertawe SA6 8QN01792 796886

Nid oes gan y pontydd pwyso canlynol drwydded at ddefnydd cyhoeddus.

Pontydd Pwyso Lleol

Safle Tirlenwi Tir John, Heol Dan-y-graig, St Thomas, Abertawe SA1 8NS
Griffiths Recycling, JR Works, Bryntywod, Llangyfelach, Abertawe SA5 7LE
Derwen Plant, Cei Mynachlog Nedd, Sgiwen, Castell-nedd SA10 6BL
Stenor Environmental, Doc y Brenin, Abertawe SA1 8QT
EPS Environmental Practical Solutions, Depo'r Trên Llwythi, Twyni Crymlyn, Abertawe SA1 8PX

Masnachwyr Metel Sgrap

Abertawe Metals, 15 Clôs Dyffryn, Ystâd Ddiwydiannol Abertawe, Abertawe SA6 8QG
EPS Environmental Practical Solutions, Cei Graigola, Doc y Brenin, Abertawe SA1 8QT
DBC Site Services, Uned 7 Ystâd Ddiwydiannol Players, Clydach, Abertawe SA6 5BQ
AJT Recycling, Fach Industrial Estate, Swansea SA5 4HF

Mae gan Cyfoeth Naturiol Cymru gofrestr o'r holl fasnachwyr metel sgrap trwyddedig yng Nghymru. Gallwch chi weld y gofrestr ar y wefan

Wedi'i bweru gan GOSS iCM