Chwilio'r wefan
English
Tick in a box

Ein polisïau a'n gweithdrefnau

Protocolau ysgrifenedig presennol er mwyn cyflawni ein swyddogaethau a'n cyfrifoldebau.

Rheolau gweithdrefnau, codau a phrotocolau

Mae'r rhain ar gael yn nogfen cyfansoddiad y cyngorYn agor mewn ffenest newydd

Polisïau a gweithdrefnau sy'n ymwneud â staff

Mae'r rhain ar gael fel rhan o'r llawlyfr i staff.

Gwasanaeth Cwsmeriaid

Darllenwch fwy am sylwadau, cwynion, canmoliaeth a Safon Abertawe.

Rheoli cofnodion a chadw data personol

Mae'r wybodaeth hon ar gael ar dudalennau CCTVdiogelu data a rhyddid gwybodaeth.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM