Chwilio'r wefan
English

Plant a Phobl Ifanc

Rydym am i'r holl blant a phobl ifanc yn Abertawe gael dechrau teg mewn bywyd, bod yn iach, bod yn ddiogel yn y cartref, yn yr ysgol ac yn y gymuned ehangach, cael eu haddygu, mwynhau bywyd, bod a llais a gwneud cyfraniad cadarnhaol at helpu i wella Abertawe.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuleoedd Abertawe.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Abertawe

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Abertawe (FIS) yn siop dan yr unto, gan ddarparu gwybodaeth ddiduedd o safon am ddim am amrywiaeth eang o faterion gofal plant, plant, cymorth teuluoedd ac sy'n ymwneud â theuluoedd a, lle bo'n berthnasol, gwasanaeth cyfeirio.

Team Around the Family

Tim am y Teulu yn Abertawe

Mae'r Tim am y Teulu'n ffordd o gydweithio a theuluoedd a chanddynt anghenion ychwanegol sy'n rhy eang i un gwasanaeth ddygymod a hwy er lles y plant neu'r person ifanc.

Swansea Doing it the Rights Way UNCRC logo

Hawliau plant a phobl ifanc

Pan fyddwn yn creu polisïau newydd neu'n diwygio polisïau rydym yn sicrhau ein bod wedi edrych ar yr effaith ar hawliau plant a phobl ifanc.

Playschemes

Sesiynau chwarae i blant

Rydym yn sylweddoli bod chwarae'n bwysig i deuluoedd ac yn annog pawb i ddod i'n sesiynau chwarae mynediad agored.

Cael y dechrau gorau i'ch plant

Dechrau Gorau Abertawe yw'r ymgyrch Dinas Iach i helpu rhieni i baratoi eu plant at yr ysgol ac at fywyd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM