Chwilio'r wefan
English
question mark in circle

Sut yr ydym yn gwneud penderfyniadau

Prosesau penderfynu, gweithdrefnau ac ymgynghori.

Calendr cyfarfodydd pwyllgor

Gweld dyddiadau a manylion y cyfarfodydd nesaf.

Agendâu a chofnodion cyfarfodydd pwyllgor

Gweld agendâu, adroddiadau a chofnodion cyfarfodydd penodol.

Ymgynghori â'r cyhoedd

Mae pob ymgynghoriad â'r cyhoedd ar-lein ar gael ar dudalennau dweud eich dweud.

Craffu

'Cyfaill beirniadol' i'r cabinet a'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau yw craffu, er mwyn hyrwyddo gwell gwasanaethau, polisïau a phenderfyniadau. Darllenwch fwy am graffu yn Abertawe.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM