Chwilio'r wefan

Ailddechreuodd y gwasanaethau Parcio a Theithio ddydd Llun 12 Ebrill.

Park and Ride

Parcio a Theithio

Mae gan Abertawe ddau safle Parcio a Theithio sydd yng Nglandŵr ac ar Ffordd Fabian.

Mae'r safleoedd hyn yn gweithredu o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, rhwng 7.00am a 7.00pm, ac yn darparu cyswllt bws mynych i ganol y ddinas ac oddi yno, gan ddefnyddio cerbydau cwbl hygyrch. 

 gost yw i barcio car drwy'r dydd a theithio i ganol y ddinas ac yn ôl ar y bws ar gyfer hyd at 4 teithiwr yw £2.50 (y pris am barcio yw £1 ar hyn o bryd).

Mae gan pob safle CCTV llawn. Mae'r meysydd parcio ym mhob safle wedi derbyn Gwobr Meysydd Parcio wedi'u Diogelu.

Mae'r gwasanaeth Parcio a Theithio yn gweithredu yn Abertawe gydag arian gan Lywodraeth Cymru.

Fabian way - Blue Double-Decker bus

Parcio a Theithio Ffordd Fabian

Mae safle Parcio a Theithio Ffordd Fabian wedi'i leoli'n gyfleus oddi ar yr A483, tua milltir i'r dwyrain o Ganol y Ddinas.

Landore P & R - Red Single bus

Parcio a Theithio Glandŵr

Mae Parcio a Theithio Glandŵr oddi ar yr A4067 tua milltir i'r gogledd o Ganol y Ddinas.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM