Chwilio'r wefan
English
Oak tree

Parciau a mannau gwyrdd

Mae Abertawe'n ffodus o gael erwau o le agored i'w fwynhau drwy gydol y flwyddyn, p'un a ydych am fynd allan i gael hwyl yn eich parc lleol, edmygu gwelyau blodau hardd yn un o'n gerddi neu ddarganfod amgylchedd mwy naturiol mewn gwarchodfa natur.

parks welsh main image

Ceir mwy o wybodaeth yn ein rhestr A i Y o barciau a gwarchodfeydd natur.

Defnyddiwch ein cyfleuster chwilio am barciau i ddod o hyd i'ch ardaloedd chwarae neu'ch cyfleusterau chwaraeon agosaf (gan gynnwys cyrtiau tennis, rampiau sglefrfyrddio, meysydd chwarae a chaeau criced) neu os ydych chi'n chwilio'n benodol am lwybrau gwastad/hygyrch.

Mae Prom Abertawe, sy'n rhedeg ar hyd cyfan Bae Abertawe o ganol y ddinas i'r Mwmbwls, hefyd yn cynnig wyneb gwastad a hygyrch i bawb ei fwynhau. Ar hyd y ffordd mae Parc Singleton gyda'i lyn cychod a'i golff gwallgof, Lido Blackpill a Gerddi Southend yn y Mwmbwls gyda'u cyrtiau tennis a golff gwallgof. Mae Trên Bach Bae Abertawe hefyd yn rhedeg rhwng Lido Blackpill a Gerddi Southend yn ystod misoedd yr haf a gwyliau'r Pasg - gwiriwch yr amserau cyn i chi deithio.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM