Chwilio'r wefan
English
Star

Noddi

Mae ein cyfleoedd noddi yn cynnig mwy o gyhoeddusrwydd i chi nag unrhyw ddarparwr arall yn ardal Abertawe.

Gall noddi roi cyfleoedd masnachol gwych i chi gydag amrywiaeth o ddigwyddiadau celfyddydol, chwaraeon, addysg, cymdeithasol a diwylliannol proffil uchel sy'n dathlu hanes cyfoethog y ddinas a'i chymuned amrywiol.

Gallwn gynnig amrywiaeth o gyfleoedd noddi, o barciau i addysg, rydym yn gwneud popeth:

 • Cylchfannau
 • Citiau chwaraeon ysgolion
 • Clybiau brecwast ysgolion
 • Biniau graean halen ar briffyrdd
 • Coeden Nadolig canol y ddinas
 • Llyfrnodau mewn llyfrgelloedd
 • Baneri ar bolion lampau
 • Gwobrau Rho 5
 • Maethu Abertawe
 • Ailgylchu
 • Mentrau diogelwch ffyrdd
 • Papur newydd Arwain Abertawe
 • Meysydd parcio
 • Lleoliadau parcio a theithio
 • Cynhyrchiad tymhorol yn Theatr y Grand
 • Caeau chwaraeon

Mae gennym lawer mwy o syniadau, felly croeso i chi ein ffonio ni ar 01792 635457 neu llenwch ein ffurflen ymholiadau.

Noddi digwyddiadau

Mae nifer o gyfleoedd i noddi ein digwyddiadau arobryn yn Abertawe, gan gynnwys Sioe Awyr Cymru, sy'n denu cynulleidfa o fwy na 200,000 o bobl.

Ceir pecynnau sy'n addas ar gyfer pob cyllideb, a gellir eu teilwra i fodloni eich galwadau a'ch gofynion.

I gael mwy o wybodaeth am noddi digwyddiadau, hysbysebu neu stondinau masnachu, felly croeso i chi ein ffonio Steven Morse ar 01792 635781 / 07813579290 neu e-bost steven.morse@swansea.gov.uk.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM