Chwilio'r wefan
Exclamation mark

Nid fan hyn - mae'n amser i bawb ailgylchu

Rydym am i breswylwyr beidio â thaflu deunyddiau y gellir eu hailgylchu yn eu sachau du ac ailgylchu cymaint o'u gwastraff â phosib fel nad yw'n mynd i safle tirlenwi. Byddwn yn cyfathrebu â phreswylwyr nad ydynt yn ailgylchu llawer neu ddim o gwbl dros yr wythnosau nesaf er mwyn cynnig cyngor a chefnogaeth.

Keep it out (black bag)O 25 Chwefror 2019 ni fydd y deunyddiau canlynol yn cael eu derbyn mewn sachau du felly mae'n rhaid i chi sicrhau eu bod yn cael eu rhoi yn y sachau/bag ailgylchu perthnasol:

  • Papur
  • Cerdyn
  • Cardbord
  • Bwyd
  • Tuniau
  • Gwydr
  • Potiau, tybiau, hambyrddau a poteli plastig
  • Gwastraff gardd

Pam?

Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod cyfraddau ailgylchu llym i'r cyngor eu bodloni fel bod mwy o ailgylchu'n cael ei wahanu o wastraff sachau du. Os nad ydynt yn bodloni'r targedau hyn gallai Cyngor Abertawe wynebu dirwyon sylweddol.

Y gost i drethdalwyr am anfon sachau du i safleoedd tirlenwi yw £3.5 miliwn y flwyddyn, gellid ailgylchu hanner y gwastraff hyn yn lle. Mae'r rheiny nad ydynt yn ailgylchu'n gwastraffu arian. Mae anfon deunyddiau y gellir eu hailgylchu i safleoedd tirlenwi, yn enwedig gwastraff bwyd, yn cael effaith fawr ar lygredd. Mae gwastraff bwyd sy'n pydru'n creu nwy methan sy'n fwy niweidiol na charbon deuocsid.

Wyddech chi?

Gellir ailgylchu deunyddiau megis papur, tuniau, gwydr, plastig a chardbord a'u defnyddio i wneud cynnyrch newydd. Mae hyn yn well na defnyddio deunyddiau a dynnir o'r ddaear neu a dorrir i greu cynnyrch. Gall ailgylchu un dunnell o bapur (yr un pwysau â char bach) arbed 17 o goed rhag cael eu torri.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM