Chwilio'r wefan
English
Sign post

Hawliau tramwy

Mae dros 400 o filltiroedd (647km) o Hawliau Tramwy Cyhoeddus yn Ninas a Sir Abertawe. Mae'r rhwydwaith yn cael ei reoli a'i gynnal a'i gadw gan y Tîm Mynediad i Gefn Gwlad sy'n gweithio'n agos gyda thirfeddianwyr a defnyddwyr i gadw'r llwybrau mewn cyflwr da fel y gall y cyhoedd eu mwynhau.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM