Chwilio'r wefan

Sylwer y bydd diwrnodau ac amserau agor  busnesau'n amrywio. Byddwn yn gwneud ein gorau glas i sicrhau bod digon o stoc yn y lleoliadau hyn ond ni allwn sicrhau y bydd sachau ar gael pan fyddwch chi'n cyrraedd.

 

Byddwch yn ystyriol a chymerwch un rholyn un unig o bob math o sach fel y bydd digon i bawb. Mae gan bob rholyn gwyrdd 26 o sachau ac mae gan leinwyr bwyd 48 felly dylai'r rhain bara am wythnosau o gasgliadau.

 

Y diweddaraf am coronafeirws a chasgliadau gwastraff

Recycling bag

Angen mwy o sachau ailgylchu?

Rydym am ei gwneud mor hawdd â phosib i chi ailgylchu. Er mwyn sicrhau bod gennych ddigon o sachau a biniau, maent ar gael oddi wrth nifer o leoedd.

Sachau gwyrdd a bagiau bwyd

Gallwch ofyn am ragor o sachau ar ymyl y ffordd drwy ddefnyddio'r tag ailarchebu sydd ym mhob rholyn. Rhowch hwn ar eich sach ar y diwrnod casglu wrth i'ch sachau ddechrau dod i ben ac yna dylai'r criwiau casglu adael rholyn newydd i chi.

Mae rhagor o'r bagiau hyn hefyd ar gael i'w casglu o nifer o siopau ac adeiladau'r cyngor ar draws Abertawe, a cheir rhestr lawn isod.

Biniau bwyd a bagiau pinc ailddefnyddiadwy

Gallwch gasglu rhai newydd o lyfrgelloedd a chanolfannau ailgylchu ar draws Abertawe. Gweler y rhestr lawn isod.

Sachau plastig pinc un defnydd

Os ydych yn byw ar un o'r nifer bach o strydoedd sy'n gorfod defnyddio'r sachau plastig pinc un defnydd o hyd, gallwch ofyn i'n criwiau casglu am rai newydd wrth ymyl y ffordd drwy ddefnyddio'r tag ailarchebu sydd y tu mewn i bob rholyn. Os ydych yn byw mewn bloc o fflatiau lle ceir biniau olwynion pinc, bydd gofalwr y safle'n gallu rhoi rhagor o sachau plastig pinc un defnydd i chi.

Bagiau gardd

Mae bagiau gardd ar gael i'w prynu am £2 yr un o lyfrgelloedd. Rhaid talu gydag arian parod yn unig, a gofynnwn i chi fynd â'r newid cywir ar gyfer nifer y bagiau y mae eu hangen. Argymhellwn eich bod yn ffonio o flaen llaw cyn teithio yno'n arbennig er mwyn gwneud yn siŵr bod yr eitemau ar gael ac mewn stoc.

Mae'r holl fagiau a biniau hefyd ar gael o'n swyddfeydd tai ardal.

LleoliadSachau gwyrdd a bwydBagiau ailddefnyddiadwy pinc+ biniau bwydBagiau gardd
Blaenymaes   
Woodford Stores, 54 Woodford Road, Blaenymaes, SA5 5PYY  
    
Brynmill and Uplands   
Kays Convenience Store (link to map)Yn agor mewn ffenest newydd, 61 Bernard Street, SA2 0HSY  
Uplands News (link to map)Yn agor mewn ffenest newydd, 4-6, Gwydr Square, Uplands, SA2 0HDY  
Lifestyle Express (link to map)Yn agor mewn ffenest newydd, King Edwards Road, Brynmill, SA1 4LXY  
Main Reception, Fulton House, Swansea Uni Singleton CampusYY 
    
City Centre   
Tesco Express, 11-12 De-La Beche Street, Swansea, SA1 3EZY  
Co-op, Trawler Road, Marina, SA1 1LBY  
Students Union, University of Wales Trinity St David, Alexandra Road, SA1 5DUY  
Swansea Environment Centre, Pier Street, Swansea, SA1 1RYY  
    
Hafod   
Kumar Stores, Neath Road, Hafod, SA1 2LFY  
    
Mount Pleasant   
Londis (link to map)Yn agor mewn ffenest newydd, 49, Norfolk Street, Mount Pleasant, SA1 6JQY  
    
Clydach and Craig Cefn Parc   
Bev's Shop (link to map)Yn agor mewn ffenest newydd, 30 Bethania Road, Clydach, SA6 5DEY  
Spar, 54-56 High Street, Clydach, SA6 5LNY  
Premier Express, 6 Rhyddwen Road, Craig-cefn-parc, SA6 5RAY  
Llyfrgell ClydachYYY
Cwm Stores, 73, Hebron Road, Clydach, SA6 5EHY  
    
Bonymaen   
Bonymaen Communities First (link to map)Yn agor mewn ffenest newydd, Caernarfon Way, Bonymaen, SA1 7HJY  
Colwyn Avenue Post Office (link to map)Yn agor mewn ffenest newydd, 143 Colwyn Avenue, Bonymaen, SA1 7ENY  
    
Birchgrove   
Birchgrove Post Office, 295 Birchgrove Road, Birchgrove, SA7 9NAY  
    
Llansamlet   
Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Llansamlet, Ferryboat Close, Swansea Enterprise Park, SA6 8QNYYY
Trallwn Post Office (link to map)Yn agor mewn ffenest newydd, Trallwn Road, Llansamlet, SA7 9XAY  
Llyfrgell LlansamletYYY
    
St Thomas and Port Tennant   
Canolfan Ailgylchu Tir John, Danygraig Road, St Thomas, SA1 8NSYY 
St Thomas Post Office, 150 Port Tennant Road, Port Tennant, SA1 8JQY  
Llyfrgell St ThomasYYY
    
Plasmarl   
Plasmarl Post Office, Neath Road, Plasmarl, SA6 8JTY  
Browns Newsagent, 35, Wern Road, LandoreY  
    
Fforestfach   
Kumar Stores, 870 Carmarthen Road, Fforestfach, SA5 8HPY  
Llyfrgell FforestfachYYY
    
Gorseinon and Loughor   
Canolfan Ailgylchu Garngoch, Phoenix Way, Gorseinon, SA4 9WFYY 
Loughor Post Office (SPAR), 1-3 Castle Street, SA4 6TUY  
Llyfrgell GorseinonYYY
Penyrheol Post Office 125, Frampton Road, Penyrheol, SA4 4YEY  
    
Penllergaer and Pontlliw   
Tircoed Village Stores (link to map)Yn agor mewn ffenest newydd, Y Cyswllt, Tircoed Village, SA4 9NYY  
Pontlliw Post Office (link to map)Yn agor mewn ffenest newydd, 7, Swansea Road, Pontlliw, SA4 9EEY  
Premier Express, Gorseinon Road, Penllergaer, SA4 9DFY  
    
Gower   
Crofty Post Office (link to map)Yn agor mewn ffenest newydd, 50 Pencaerfenni Lane, Crofty, SA4 3SWY  
Reynoldston Post Office, Reynoldston, Gower, SA3 1AAY  
Llyfrgell PennardYYY
Country Stores, 59 Tirmynydd Road, Three Crosses, SA4 3PBY  
Bishopston Post Office, 1 Pwlldu Lane, Bishopston, SA3 3HAY  
Herons Way Filling Station, Llanrhidian, SA3 1ESY  
    
Gowerton   
CK's SupermarketYn agor mewn ffenest newydd, Sterry Road, Gowerton, SA4 3BWY  
Llyfrgell TregŵyrYYY
    
Killay and Dunvant   
Dunvant Post Office (link to map)Yn agor mewn ffenest newydd, Dunvant Stores, 2 Pen Y Fro, Dunvant, SA2 7TRY  
Killay Post Office (link to map)Yn agor mewn ffenest newydd, Killay Newsagent, 428, Gower Road, Killay, SA2 7AJY  
One Stop Shop, Derlwyn, Dunvant, SA2 7QAY  
Llyfrgell CilâYYY
    
Clase   
Clase Supermarket (link to map)Yn agor mewn ffenest newydd, Solva Road, SA6 7NXY  
Clase Post Office, 92 Rheidol Ave, Clase, SA6 7JSY  
    
Brynhyfryd and Cwmbwrla   
Lifestyle Express (link to map)Yn agor mewn ffenest newydd, 187 Middle Road, Cwmdu, SA5 8EZY  
Llyfrgell BrynhyfrydYYY
    
Morriston   
Llyfrgell TreforysYYY
The Corner Shop, 89 Cwmrhydyceirw Road, Cwmrhydyceirw, SA6 6LJY  
Llangyfelach Stores, 5 Swansea Road, Llangyfelach, SA5 7JDY  
Big News, 138 Woodfield Street, Morriston, SA6 8ALY  
    
Mumbles and West Cross   
Llyfrgell YstumllwynarthYYY
West Cross Post Office, Alderwood Road, West Cross, SA3 5JDY  
Blackpill Post Office, 110 Mumbles Road, Blackpill, SA3 5ASY  
Newton News, 46 Southward Lane, Newton, SA3 4QDY  
    
Penlan   
Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Penlan, Heol Gwyrosydd, Penlan, SA5 7RPYY 
Llyfrgell PenlanYYY
    
Pontarddulais   
Pontarddulais Post Office, 156 St Teilo Street, Pontarddulais, SA4 8RAY  
 Llyfrgell PontarddulaisYYY
    
Sketty   
Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref y Clun, Derwen Fawr Road, Sketty, SA2 8DUYY 
Sketty Post Office (link to map)Yn agor mewn ffenest newydd, CK's, Sketty Park Drive, SA2 8JJ Y  
Llyfrgell SgetiYYY
    
Townhill   
Graiglwyd Post Office (link to map)Yn agor mewn ffenest newydd, 132 Townhill Road, Townhill, SA2 0UUY  
Townhill Post Office (link to map)Yn agor mewn ffenest newydd, 82 Penygraig Road, SA1 6JZY  
Llyfrgell TownhillYYY
    
Waunarlwydd   
CK's Supermarket, Swansea Road (link to map)Yn agor mewn ffenest newydd, Swansea Road, Waunarlwydd, SA5 4TQY  

 

Gwneud cais am fwy o finiau a sachau ailgylchu

Os nad ydych yn gallu casglu sachau a biniau o un o'n cyflenwyr lleol, gallwch ofyn iddynt gael eu cludo i'ch cartref. Sylwch y gall gymryd hyd at 21 diwrnod i'w dosbarthu.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM