Chwilio'r wefan
Parcio

Meysydd parcio

Manylion am ein holl feysydd parcio yn Abertawe a'r cyffiniau, gan gynnwys mapiau, taliadau a sut i brynu tocyn tymor.

Mae nifer o feysydd parcio canol y ddinas a Pharcio a Theithio wedi ennill gwobr Parcio Mwy Diogel Park Mark®Yn agor mewn ffenest newydd. Golyga'r wobr fod yr heddlu wedi archwilio'r maes parcio, ac mae'n cynnwys mesurau i wneud yr amgylchedd yn fwy diogel i chi a'ch cerbyd.

Mae'r mapiau isod yn dangos pob maes parcio yn yr ardalau. I gael mwy o wybodaeth am bob maes parcio, cliciwch ar y maes parcio ar y map isod. Bydd gwneud hyn yn darparu gwybodaeth fanylach gan gynnwys nifer y lleoedd parcio a lleoedd o ddiddordeb gerllaw.

Peiriannau talu meysydd parcio

Hoffwn barcio... yng nghanol y ddinas,  ger y traeth,  yng Ngŵyr,  yn Nhreforys,  yng Ngorseinon,  yn Nhregŵyr,  ym Mhontarddulais,  ym Mrynhyfryd

Parcio i feiciau modur ym meysydd parcio'r cyngor

Os nad oes gan y maes parcio gilfachau parcio dynodedig ar gyfer beiciau modur, dylech barcio mewn ardal nad yw'n gyfyngedig a hynny heb achosi rhwystr. Gall beicwyr modur barcio am ddim mewn lleoliad diogel nad yw'n gyfyngedig. Fel arall, dylech barcio mewn cilfach barcio ddynodedig ar gyfer ceir. Bydd angen i chi brynu tocyn talu ac arddangos ar gyfer eich beic modur. Dengys y ffïoedd ar y bwrdd tariff. NI allwch barcio am ddim mewn cilfach. 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu sylwadau am faterion parcio neu os hoffech roi gwybod am unrhyw broblem, e-bostiwch Ad-daliadauparcio@abertawe.gov.uk neu ffoniwch 01792 635959, ar agor dydd Llun - dydd Iau 8.30am - 5.00pm, a dydd Gwener 8.30am - 4.30pm.

Meysydd parcio canol y ddinas

Gwybodaeth am ein meysydd parcio yng nghanol y ddinas, gan gynnwys lleoliad, nifer y lleoedd, oriau agor a lleoliadau gerllaw.

Meysydd parcio'r traeth a'r promenâd

Rydym yn darparu meysydd parcio â mynediad hwylus i'r Promenâd, y Mwmbwls ac ardaloedd o Gŵyr.

Meysydd parcio maestrefol

Gwybodaeth am bob un o'n meysydd parcio, gan gynnwys lleoliad, nifer y lleoedd a lleoliadau gerllaw.

Taliadau parcio ceir

Taliadau parcio ar gyfer meysydd parcio a reolir gan Ddinas a Sir Abertawe

Tocyn tymor meysydd parcio

Gwybodaeth am sut i brynu tocyn tymor ar gyfer maes parcio.

Peiriannau talu meysydd parcio

Gwybodaeth am y peiriannau talu yn ein meysydd parcio.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM