Chwilio'r wefan
English

Datganiadau i'r wasg Mawrth 2020

Wild Flowers

Cronfa o £1m i roi hwb i brosiectau cymunedol ar draws y ddinas

Disgwylir i brosiectau bach sy'n gallu gwneud cryn wahaniaeth i gymunedau yn y ddinas gael hwb o £1m.

Swansea Council Logo (Landscape square)

Bywyd newydd ar gyfer parc

Bydd parc poblogaidd yng Nghlydach yn cael bywyd newydd diolch i gynigion sy'n golygu y caiff ei gynnal gan y cyngor cymuned lleol.

Blaenymaes Men's Shed

Arian ar gyfer Men's Sheds a chynlluniau uchelgeisiol ar gyfer y gymuned

Mae sefydliad cymunedol sy'n cynnig gweithgareddau, man cyfarfod a chyfeillgarwch i leihau unigrwydd ac arwahanrwydd ymhlith dynion o bob cefndir yn ardal Penderi wedi derbyn arian oddi wrth Gyngor Abertawe.

Inside_gorseinon

Cyffro wrth i ddisgyblion fynd ar daith i'w hysgol newydd

Mae disgyblion o ardal Gorseinon wedi mwynhau taith o'r ysgol newydd y byddant yn dechrau ynddi ym mis Medi.

Building new Council Houses

Bwriad i adeiladu tai fforddiadwy yng Ngorseinon

Bwriedir adeiladu oddeutu 85 o gartrefi fforddiadwy newydd yn Heol Gower View, Gorseinon, diolch i werthiant tir a gytunwyd ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Abertawe.

CopperworksPic

Ffilm arloesol yn arddangos gweledigaeth £1bn partneriaeth Abertawe

Heddiw dechreuodd ymgyrch uwch-dechnolegol i ddenu £1bn o fuddsoddiad newydd i Abertawe (sylwer: 4 Mawrth).

Cyfarpar newydd i'r rheini sy'n teithio ar fysus wedi'i osod yn y ddinas

Mae'r diweddaraf mewn cyfres o welliannau darparu gwybodaeth i deithwyr ar fysus wedi cael eu gosod y tu allan i orsaf drenau Stryd Fawr Abertawe.

Guildhall

Y cyngor yn cytuno ar fuddsoddiad mawr mewn gwasanaethau cymunedol

Bydd Cyngor Abertawe'n buddsoddi miliynau o bunnoedd yn rhagor mewn gofal cymdeithasol, addysg a chymunedau lleol ar ôl i'r cyngor gymeradwyo'r gyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

earth hour 2020

Diffoddwch eich goleuadau ar gyfer yr Awr Ddaear

Caiff preswylwyr Abertawe eu hannog i gefnogi digwyddiad diffodd goleuadau dramatig Awr y Ddaear y mis nesaf i ddathlu'r blaned a nodi'r angen i'w diogelu.

car park machine new

Mae peiriannau talu i barcio ym meysydd parcio a theithio Fabian Way a Glandŵr Abertawe wedi cael eu huwchraddio

Mae'r meysydd parcio'n elwa o waith uwchraddio gwerth £280,000 i wasanaethau a fydd yn gweld cerbydau'n cael eu cofnodi gan gamera awtomatig wrth iddynt gyrraedd y safleoedd a'u gadael.

road safety cycling

Translation Required: New crossing facilities will keep school children on the move

Translation Required: School children and cyclists in Swansea will be able to cross a busy junction much easier when improvements are introduced.

Swansea Grand Theatre

Theatr i ehangu ei chynulleidfa a chreu incwm newydd

Gofynnir i Gabinet rheoli Cyngor Abertawe gadarnhau menter newydd i geisio cael cynulleidfa fwy amrywiol ar gyfer Theatr y Grand.

Kingsway120320

Gwaith allweddol i'w wneud ar ffyrdd canol y ddinas

​​​​​​​Bwriedir gwneud gwaith dros nos pwysig ar nifer o ffyrdd yng nghanol dinas Abertawe rhwng 19 Mawrth a 3 Ebrill.

Patch Team

Translation Required: Millions of pounds of investment set for city roads

Translation Required: The hugely-popular PATCH community road resurfacing programme is set to get a boost as part of £7.4m of investment in roads across the city in the coming year.

Tan-y-lan_artist_impression

Translation Required: 30 schools set to benefit from capital investment

Translation Required: THOUSANDS of pupils and teachers at 30 city schools are set to benefit from a share of Swansea Council's £8.1m capital programme being invested in upgrading buildings and equipment across the city.

homeless pledge

Translation Required: Council signs up to homelessness pledge

Translation Required: Swansea Council has joined organisations across Wales in adopting a Welsh Government pledge to prevent and end homelessness.

Kingsway - 71 and 72 (road view).

Cynlluniau wedi'u cyflwyno ar gyfer adeilad uwch-dechnoleg yn Abertawe, a ddylanwadwyd gan farn y cyhoedd

Mae cynlluniau ar gyfer adeilad arloesol yng nghanol dinas Abertawe a fydd yn caniatáu i fusnesau technoleg a chreadigol dyfu wedi'u cyflwyno ar gyfer caniatâd cynllunio.

SGshortlist

Gobaith am wobr i ddau gynllun gweithgareddau i bobl ifanc

Mae dau brosiect llwyddiannus yn Abertawe ar y rhestr fer ar gyfer dwy wobr bwysig yn y DU sy'n hyrwyddo effeithiau cadarnhaol chwaraeon a gweithgareddau.

abc_blocks

Around 60 schools to open for children of essential workers

Around 60 schools will open on Monday in Swansea to provide childcare for children of many key workers.

Swansea Council Logo (Landscape square)

Translation Required: Recycling sites closed to protect public in Swansea

Translation Required: Recycling sites in Swansea are closing their doors (23/3) to residents as part of the measures to combat the spread of the Coronavirus.

Rob Stewart at Virgin Media

Translation Required: Leader urges 'stay at home and save lives'

Translation Required: Swansea Council has urged people to stay at home unless it is absolutely essential they need to leave.

AirshowCrowds2018

Translation Required: Coronavirus: Council events cancelled or postponed

Translation Required: Swansea Council has cancelled or postponed all cultural and tourism events it directly organises until the end of August.

Civic Centre

Translation Required: Support package announced for city's small businesses

Translation Required: The Welsh Government has announced a support package for businesses listed on the business rates register to help them through the Coronavirus crisis.

Wild Flowers

Translation Required: £1m fund set to boost community projects across the city

Translation Required: SMALL scale projects that can make all the difference in city communities are set for a £1m boost.

City centre rangers

Translation Required: City Centre Rangers

Translation Required: From today Swansea Council's City Centre Rangers are doing fewer foot patrols in order to help curtail the spread of coronavirus.

Translation Required: Council transforms way it works to help communities through crisis

Translation Required: SWANSEA Council is transforming the way it works to support local communities during the unprecedented Coronavirus crisis.

Bus station

Translation Required: Coronavirus - Swansea's main bus station to close

Translation Required: Swansea's main bus station will be closed to the public from Monday 30 March.

Translation Required: Council retrains staff to support vulnerable.

Translation Required: Swansea Council staff are being retrained and redirected to support thousands of vulnerable people who'll be told by the NHS to shield themselves from Coronavirus.

Bus station

Translation Required: Coronavirus - Swansea's main bus station to close

Translation Required: Swansea's main bus station will be closed to the public from Monday 30 March.

Do not use

Translation Required: People are being urged to sign-up and join an army of volunteers who are making all the difference for those affected by Coronavirus.

Translation Required: The people of Swansea have stepped up to the plate to help support the most vulnerable in communities to keep them safe and supported, but we need more people to come forward during this difficult situation.

Translation Required: Keep your distance plea

Translation Required: CITY residents are being urged to increase their efforts to keep their distance from other people during the Coronavirus crisis.

MarketWin

Translation Required: Market traders offer home deliveries following venue's closure

Translation Required: ​​​​​​​Swansea Market businesses will be doing their bit for city communities despite the closure of the city centre venue at the weekend.

foodbanks

Translation Required: City-wide effort to provide food for vulnerable

Translation Required: COUNCIL staff and partners in city communities have been stepping up to the plate to support those most in need during the coronavirus crisis.

coronavirus new logo

Translation Required: We're here for those who need to shield themselves from the virus

Translation Required: Vulnerable people who have been advised to stay at home for 12 weeks to help shield themselves from Coronavirus are getting help from Swansea Council staff working from a new helpline.

Plumber

Translation Required: Emergency repair service goes on for council home tenants

Translation Required: Council tenants across Swansea continue to benefit from an emergency repair service for their homes.

Debra

Translation Required: Oh, baby! Market trader makes sure young customers stay in the picture

Translation Required: Swansea Market trader Debra Bissett is following her youngest customers through their earliest weeks - by bringing them together on her stall's Facebook page.

scvs

Translation Required: Swans Chairman puts out the call for volunteers to help Swansea

Translation Required: Swansea City FC Chairman, Trevor Birch, has put out a call for volunteers to help vulnerable people during the Coronavirus crisis

Kingsway120320

Translation Required: Coronavirus: Switch to two-way Kingsway postponed

Translation Required: Work to switch eight Swansea city centre roads from one-way traffic to two-way has been postponed.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM