Chwilio'r wefan
Market stall

Masnachu ar y stryd

Ystyr masnachu ar y stryd yw gwerthu neu gynnig gwerthu unrhyw eitem ar y stryd. Mae hyn yn cynnwys unrhyw ffordd, llwybr, traeth neu fan arall y mae gan y cyhoedd fynediad rhydd iddo.

Mae angen Caniatâd Masnachu ar y Stryd i fasnachu ym mhob stryd yn Abertawe. Mae dwy ardal fasnachu benodedig yn Abertawe, y parth mewnol sy'n cynnwys canol y ddinas a'r parth allanol sy'n cynnwys yr holl dir cyhoeddus a phreifat yn yr awdurdod lleol y tu allan i ganol y ddinas.

Ble gallwch chi fasnachu ym mharth mewnol canol y ddinas?

Mae gan barth mewnol canol y ddinas leiniau sefydledig a ddynodwyd gan Dîm Rheolaeth Canol y Ddinas. Ar hyn o bryd mae 11 o leiniau dynodedig ac rydych yn gallu gweithio o lain gyda chaniatâd.

Ble gallwch chi fasnachu yn y parth allanol (yr holl ardaloedd eraill y tu allan i ganol y ddinas)?

Mae'r parth allanol yn cynnwys yr holl dir cyhoeddus a phreifat y tu allan i ganol y ddinas. Nid oes unrhyw leiniau dynodedig yn y parth allanol y gallwch weithio ohonynt naill ai fel masnachwr symudol neu o safle gyda chaniatâd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM