Chwilio'r wefan
English

Marina Abertawe

Mae Marina Abertawe yn Ardal Forol arobryn Dinas Abertawe.

Swansea Marina

Ymylir arnom ar un ochr gan draeth tywodlyd Bae Abertawe. Mae canol y ddinas fywiog, gyda'r holl amwynderau y bydd eu hangen arnoch, daith gerdded fer yn unig i ffwrdd.

Mae ymweld â Marina Abertawe'n golygu y byddwch yn gallu cyrraedd Penrhyn Gŵyr yn hawdd. Dynodwyd Penrhyn Gŵyr yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol cyntaf Prydain, a cheir sawl bae hardd yno lle y gallwch angori ac ymlacio.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM