Chwilio'r wefan
English
Speech bubble

Manylion ffôn ac e-bost

Manylion ffôn ac e-bost Cyngor Abertawe.

Yma cewch rifau ffôn uniongyrchol a manylion cyswllt adrannau gwahanol y cyngor ar eu tudalennau gwybodaeth.

Y rhif ffôn cyffredinol (yn ystod oriau swyddfa) yw 01792 636000.

Rhif ffôn testun i'r rhai sy'n fyddar neu'n drwm eu clyw: 07800 006367

Y cyfeiriad post yw: 
Dinas a Sir Abertawe, Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe SA1 3SN.

Gwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwgarchifau@abertawe.gov.uk
Addysgaddysg@abertawe.gov.uk
Amgylchedd
Ailgylchu a sbwriel
Anifeiliaid, plâu a llygredd

evh@abertawe.gov.uk

Canolfan Alwadau'r Amgylchedd 01792 635600

Taihousing@swansea.gov.uk
Adnoddau Dynol
Swyddi
servicecentrehelpdesk@swansea.gov.uk
Ymholiadau am anfonebau

fin.admin@swansea.gov.uk

Pencadlys y llyfrgelllibraryline@swansea.gov.uk
Y cyfryngau a datganiadau i'r wasg
Newyddion

patrick.fletcher@abertawe.gov.uk

jason.rogers@abertawe.gov.uk

Parciauis-adran.parciau@abertawe.gov.uk  
Dirwyon parcioTalwch ar-lein (bydd angen eich rhif PCN arnoch)
Ceudyllau/problemau gyda goleuadau strydAdroddwch am y problemau hyn ar-lein
Caffaelprocurement@swansea.gov.uk
Cofrestryddionregistrars@swansea.gov.uk
Gwasanaethau Cymdeithasol

CAP@swansea.gov.uk (Gwasanaethau i Oedolion)

access.information@swansea.gov.uk (Gwasanaethau Plant a Theuluoedd)

Digwyddiadau arbennigspecial.events@swansea.gov.uk
Twristiaeth a Marchnata
Y Fasnach Dwristiaeth
tourism.team@swansea.gov.uk
Trafnidiaeth a Pheirianneg
Ymholiadau Cyffredinol, Ymholiadau ar Gludiant i Deithwyr
transportation.engineering@swansea.gov.uk
Goleuadau Traffig, Materion Rheoli Traffig a Diogelwch Ffyrddtraffic@swansea.gov.uk

 Os nad ydych yn gallu dod o hyd i'r cyswllt rydych yn chwilio amdano yn y rhestr uchod, e-bostiwch:

Canolfan Gyswllt, Canolfan Ddinesigcyswllt@abertawe.gov.uk

Gallwch gysylltu â'r Prif Weithredwr ar yr e-bost isod:

Prif Weithredwr                          prifweithredwr@abertawe.gov.uk

Os oes gennych gŵyn nad yw wedi'i datrys gan yr adran berthnasol, cysylltwch drwy'r is-adran gwynion

Enw:
Manylion ffôn ac e-bost
Cyfeiriad:
Canolfan Ddinesig
Heol Ystumllwynarth
Abertawe
SA1 3SN
United Kingdom
Ffôn:
01792 636000
Wedi'i bweru gan GOSS iCM