Chwilio'r wefan
English

Llyfrgell Townhill (ar agor)

Canolfan y Ffenics, Parc Paradwys, Rhodfa Powys, Townhill, Abertawe, SA1 6PH.

Oriau agor

Dydd Llun 9.00am - 12.30pm a 1.00pm - 5.00pm
Dydd Mawrth 1.00pm - 5.00pm
Dydd Iau 1.00pm - 5.00pm
Dydd Gwener 9.00am - 12.30pm a 1.00pm - 5.00pm
Dydd Sadwrn 10.00am - 12.00pm

Y gwasanaethau sydd ar gael ar hyn o bryd

  • Pori a dychwelyd llyfrau
  • Lle astudio - gellir archebu lle am hyd at 2 awr y dydd (cysylltwch â'r llyfrgell i archebu lle)
  • Wi-fi am ddim am hyd at 2 awr y dydd (cysylltwch â'r llyfrgell i archebu lle)
  • Archebu PC (archebu ymlaen llaw ar-lein neu alw heibio'r llyfrgell, yn amodol ar argaeledd - hyd at 2 awr y dydd)
  • Llungopïo ac argraffu drwy gyfrifiaduron y llyfrgell
  • Gwasanaeth clicio a chasglu'r llyfrgell

 

Mynediad i gadeiriau olwyn: Oes
Dolen glyw: Oes
Toiledau: Oes
Wi-fi: Oes (aelodau'r llyfrgell yn unig)
Ystafell gyfarfod: Na
Llungopïwr: Du/gwyn a lliw
Sganiwr: Oes

Cyrraedd y llyfrgell

Parcio: Maes parcio ger y llyfrgell
Bws: Mae rhifau 12, 13 (First Cymru) yn aros ger y llyfrgell
Côd post: SA1 6PH

Enw:
Llyfrgell Townhill (ar agor)
Teitl Swydd:
Rheolwr: Susan Millward
Ffôn:
01792 512370
Wedi'i bweru gan GOSS iCM