Chwilio'r wefan
English

Llyfrgell St Thomas (ar agor)

Heol Parc Grenfell, St Thomas, Abertawe, SA1 8EZ.

Oriau agor

Dydd Llun 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.00pm
Dydd Mawrth 9.00am - 12.30pm
Dydd Iau 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.00pm
Dydd Gwener 9.00am - 1.00pm
Dydd Sadwrn 10.00am - 12.30pm

Y gwasanaethau sydd ar gael ar hyn o bryd - drwy apwyntiad yn unig

  • Pori a dychwelyd llyfrau
  • Lle astudio - gellir archebu lle am hyd at 2 awr y dydd (cysylltwch â'r llyfrgell i archebu lle)
  • Wi-fi am ddim am hyd at 2 awr y dydd (cysylltwch â'r llyfrgell i archebu lle)
  • Archebu PC (archebu ymlaen llaw ar-lein neu alw heibio'r llyfrgell, yn amodol ar argaeledd - hyd at 2 awr y dydd)
  • Llungopïo ac argraffu drwy gyfrifiaduron y llyfrgell
  • Gwasanaeth clicio a chasglu'r llyfrgell

 

Mynediad i gadeiriau olwyn: Oes
Dolen glyw: Oes
Toiledau: Ar gau
Wi-fi: Oes (aelodau'r llyfrgell yn unig)
Ystafell gyfarfod: Na
Llungopïwr: Du/gwyn a lliw
Sganiwr: Oes

Cyrraedd y llyfrgell

Parcio: Maes parcio ger y llyfrgell (ddim ar gael tan ar ôl 4.00pm ddydd Llun i ddydd Mawrth, ar gael ddydd Sadwrn)
Bws: Mae rhifau 6, 44 (First Cymru) yn aros y tu allan i'r llyfrgell
Côd post: SA1 8EZ

Enw:
Llyfrgell St Thomas (ar agor)
Teitl Swydd:
Rheolwr: Caroline Mason
Ffôn:
01792 655570
Wedi'i bweru gan GOSS iCM