Chwilio'r wefan
English

Newidiadau arfaethedig i wasanaethau newyddion a chylchgronau mewn llyfrgelloedd

 

Gwiriwch fanylion llyfrgelloedd unigol i weld pa wasanaethau sydd ar gael. Mae mesurau COVID ar waith felly mae'n bosib y bydd rhai gwasanaethau'n gyfyngedig.

Magnifying glass

Llyfrgelloedd yn Abertawe

Mwy o wybodaeth am eich llyfrgell leol gan gynnwys oriau agor a chyfleusterau.

Mae gennym 17 o lyfrgelloedd yn ogystal â gwasanaeth cludo i'r cartref i deuluoedd na all gael mynediad i'w llyfrgell leol.

Mae'n rhaid i blant dan 8 oed fod yng nghwmni rhiant neu ofalwr cyfrifol ar bob adeg.

Llyfrgell Bonymaen (ar gau)

Rheolwr: Chris Skudra
Canolfan Gymunedol Bonymaen, Heol Bonymaen, Abertawe, SA1 7AW.
Ffôn: 01792 469203
Manylion llawn Llyfrgell Bonymaen (ar gau)

Llyfrgell Brynhyfryd (ar agor)

Rheolwr: Sarah Williams
Heol Llangyfelach, Brynhyfryd, Abertawe, SA5 9LH.
Ffôn: 01792 650953
Manylion llawn Llyfrgell Brynhyfryd (ar agor)

Llyfrgell Fforestfach (ar agor)

Rheolwr: Jane Walters
Heol Kings Head, Y Gendros, Abertawe, SA5 8DA.
Ffôn: 01792 586978
Manylion llawn Llyfrgell Fforestfach (ar agor)

Llyfrgell Gorseinon (ar agor)

Rheolwr: Tracy Nicholas
15 Stryd y Gorllewin, Gorseinon, Abertawe, SA4 4AA.
Ffôn: 01792 516780
Manylion llawn Llyfrgell Gorseinon (ar agor)

Llyfrgell Tregŵyr (ar agor)

Rheolwr: Pat Perkins
Stryd Mansel, Tregŵyr, Abertawe, SA4 3BU.
Ffôn: 01792 873572
Manylion llawn Llyfrgell Tregŵyr (ar agor)

Llyfrgell Cilâ (ar agor)

Rheolwr: Steven Jeacock
Ridgeway, Cilâ, Abertawe, SA2 7QS.
Ffôn: 01792 516820
Manylion llawn Llyfrgell Cilâ (ar agor)

Llyfrgell Llansamlet (ar agor)

Rheolwr: Trish Nicholls
242 Heol Peniel Green, Llansamlet, Abertawe, SA7 9BD.
Ffôn: 01792 771652
Manylion llawn Llyfrgell Llansamlet (ar agor)

Llyfrgell Treforys (ar agor)

Rheolwr: Ellen Duncan
Heol Treharne, Treforys, Abertawe, SA6 7AA.
Ffôn: 01792 516770
Manylion llawn Llyfrgell Treforys (ar agor)

Llyfrgell Ystumllwynarth (ar agor)

Rheolwr: Judy Knight
Lôn Dunns, y Mwmbwls, Abertawe, SA3 4AA.
Ffôn: 01792 368380
Manylion llawn Llyfrgell Ystumllwynarth (ar agor)

Llyfrgell Penlan (ar agor)

Rheolwr: Jodi Jones
Heol Frank, Penlan, Abertawe, SA5 7AH.
Ffôn: 01792 584674
Manylion llawn Llyfrgell Penlan (ar agor)

Llyfrgell Pennard (ar agor)

Rheolwr: Joanna Fee
Heol Pennard, Southgate, Pennard, Abertawe, SA3 2AD.
Ffôn: 01792 233277
Manylion llawn Llyfrgell Pennard (ar agor)

Llyfrgell Pontarddulais (ar agor)

Rheolwr: Phil Hovvels
Rhodfa St Michael, Pontarddulais, Abertawe, SA4 8TE.
Ffôn: 01792 882822
Manylion llawn Llyfrgell Pontarddulais (ar agor)

Llyfrgell Sgeti (ar agor)

Rheolwr: Anthony Ball
Heol Vivian, Sgeti, Abertawe, SA2 0UN.
Ffôn: 01792 202024
Manylion llawn Llyfrgell Sgeti (ar agor)

Llyfrgell St Thomas (ar agor)

Rheolwr: Caroline Mason
Heol Parc Grenfell, St Thomas, Abertawe, SA1 8EZ.
Ffôn: 01792 655570
Manylion llawn Llyfrgell St Thomas (ar agor)

Llyfrgell Ganolog Abertawe (ar agor)

Rheolwr: Kerry Pillai
Y Ganolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe, SA1 3SN.
Ffôn: 01792 636464
Manylion llawn Llyfrgell Ganolog Abertawe (ar agor)

Llyfrgell Townhill (ar agor)

Rheolwr: Susan Millward
Canolfan y Ffenics, Parc Paradwys, Rhodfa Powys, Townhill, Abertawe, SA1 6PH.
Ffôn: 01792 512370
Manylion llawn Llyfrgell Townhill (ar agor)

Wedi'i bweru gan GOSS iCM