Chwilio'r wefan
English

Llyfrgell Llansamlet (ar agor)

242 Heol Peniel Green, Llansamlet, Abertawe, SA7 9BD.

Oriau agor

Dydd Mawrth 9.00am - 1.00pm a 2.00pm - 5.00pm
Dydd Mercher 2.00pm - 5.00pm
Dydd Gwener 9.00am - 1.00pm a 2.00pm - 5.00pm
Dydd Sadwrn 9.00am - 12.00pm

Y gwasanaethau sydd ar gael ar hyn o bryd

  • Pori a dychwelyd llyfrau
  • Lle astudio - gellir archebu lle am hyd at 2 awr y dydd (cysylltwch â'r llyfrgell i archebu lle)
  • Wi-fi am ddim am hyd at 2 awr y dydd (cysylltwch â'r llyfrgell i archebu lle)
  • Archebu PC (archebu ymlaen llaw ar-lein neu alw heibio'r llyfrgell, yn amodol ar argaeledd - hyd at 2 awr y dydd)
  • Llungopïo ac argraffu drwy gyfrifiaduron y llyfrgell
  • Gwasanaeth clicio a chasglu'r llyfrgell

 

Mynediad i gadeiriau olwyn: Oes
Dolen glyw: Oes
Toiledau: Na
Wi-fi: Oes (aelodau'r llyfrgell yn unig)
Llungopïwr: Du/gwyn
Sganiwr: Oes

Cyrraedd y llyfrgell

Parcio: Parcio ar y stryd ger blaen y llyfrgell
Bws: Mae rhifau 31, 33 (First Cymru) yn aros ger y llyfrgell
Côd post: SA7 9BD

Enw:
Llyfrgell Llansamlet (ar agor)
Teitl Swydd:
Rheolwr: Trish Nicholls
Ffôn:
01792 771652
Wedi'i bweru gan GOSS iCM