Chwilio'r wefan
English

Llyfrgell Bonymaen (ar gau)

Canolfan Gymunedol Bonymaen, Heol Bonymaen, Abertawe, SA1 7AW.

Oriau agor 

AR GAU NES CLYWIR YN WAHANOL

Mynediad i gadeiriau olwyn: Oes
Dolen glyw: Oes
Toiledau: Na
Wi-fi: Oes (aelodau'r llyfrgell yn unig)
Ystafell gyfarfod: Na
Llungopïwr: Oes
Sganiwr: Na

Cyrraedd y llyfrgell

Parcio: Maes parcio ger y llyfrgell
Bws: Mae rhifau 31, 33 (First Cymru) a 145 (NAT Travel) yn aros y tu allan i'r llyfrgell
Côd post: SA1 7AW

Enw:
Llyfrgell Bonymaen (ar gau)
Teitl Swydd:
Rheolwr: Chris Skudra
Ffôn:
01792 469203
Wedi'i bweru gan GOSS iCM