Chwilio'r wefan
English

Lido Blackpill

Treuliwch brynhawn heulog gyda'r teulu ym mharc dŵr awyr agored Abertawe.

Blackpill Lido

Caiff y teulu ddigon o hwyl am ddim yn Lido Blackpill. Rhaid ymweld â'r Lido pan fydd y tywydd yn braf, gyda'i bwll padlo gwych, ei ardal chwarae i blant, ei wal ddringo a'i gyfleusterau picnic.

Gydag atyniad arobryn Gerddi Clun gerllaw a Bae Abertawe, mae digon i'w wneud i sicrhau diwrnod gwych i'r teulu.

Mae Lido Blackpill yn agor o 9am i 5pm bob dydd tan ddiwedd mis Awst.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM