Chwilio'r wefan
English
target with arrow

Hysbysebu a hyrwyddo

Mae gennym bortffolio cynhwysfawr o lwyfannau hysbysebu, o hysbysebu dan do i hysbysebu awyr agored.

  • Hysbysebwch ar gerbydau ein cerbydlu - marchnata symudol ar y ffordd bob dydd
  • Hysbysebu ar y wefan - gweler ein hystadegau misol
  • Hysbysebu ar slipiau talu gweithwyr
  • Hysbysebu gyda phosteri mawr ac ar sgriniau yn yr orsaf fysus, lle ceir mwy na 250,000 o ymwelwyr bob wythnos
  • Hysbysebu yn nhoiledau'r orsaf fysus - targedu'n effeithiol
  • Sgrîn ddigwyddiadau Theatr y Grand yng ngŵydd 30,000 o fodurwyr bob dydd
  • Hysbysebion wedi'u lapio ar bileri mewn meysydd parcio aml-lawr

 

Mae nifer o gyfleoedd i noddi ein digwyddiadau arobryn yn Abertawe, gan gynnwys Sioe Awyr Cymru, sy'n denu cynulleidfa o fwy na 200,000 o bobl. Ceir pecynnau sy'n addas ar gyfer pob cyllideb, a gellir eu teilwra i fodloni eich galwadau a'ch gofynion. I gael mwy o wybodaeth am noddi digwyddiadau, hysbysebu neu stondinau masnach, ewch i Joio Bae AbertaweYn agor mewn ffenest newydd neu ffoniwch 01792 635102.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM