Chwilio'r wefan
English
Information

Gwasanaeth gwybodaeth y Llinell Llyfrgelloedd

Gall gwasanaeth gwybodaeth y llinell llyfrgelloedd eich helpu ag unrhyw gwestiynau sydd gennych gan gynnwys ble i ddod o hyd i wybodaeth.

Bydd un o'n harbenigwyr o'r tîm gwybodaeth yn ateb eich ymholiad. Byddwn yn:

  • Ateb eich cwestiwn o fewn 2 ddiwrnod gwaith
  • Ateb cwestiynau ffeithiol
  • Eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth ac adnoddau perthnasol ar-lein neu wedi'u hargraffu
  • Eich cyfeirio at asiantaethau eraill lle y bo'n briodol
  • Defnyddio adnoddau ag awdurdod
Wedi'i bweru gan GOSS iCM